Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Rzymian » Rozdział 2
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przeto, o człowiecze, który sądzisz innych sam od winy wymówić się nie możesz. Albowiem w czym drugich sądzisz, siebie samego potępiasz; bo to samo czynisz, co osądzasz. [2] »A wiemy, że sąd Boży jest według prawdy na tych, którzy takich rzeczy się dopuszczają. [3] »Czy myślisz zatem, człowiecze, ty, który sądzisz innych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? [4] »A może gardzisz bezmiarem jego dobroci, cierpliwości i wielkoduszności, nie wiedząc, że łaskawość Boża do pokuty cię skłania? [5] »Lecz ty w zatwardziałości swej i braku pokutującego serca skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i zjawienia się sprawiedliwego sądu Boga, [6] »który odda każdemu według uczynków jego. [7] »Tym, którzy przez wytrwanie w dobrem szukają chwały, czci i nieskazitelności – żywot wieczny, [8] »a tym, którzy się przeciwstawiają i nie uznają prawdy, ale wierzą nieprawości – gniew i oburzenie. [9] »Utrapienie i ucisk na każdego człowieka, dopuszczającego się zła, naprzód Żyda, a potem Greka! [10] »Chwała zaś, cześć i pokój każdemu czyniącemu dobrze, najpierw Żydowi, a potem Grekowi: [11] »u Boga bowiem nie ma względu na osobę. [12] »Bo ci, co zgrzeszyli bez Zakonu, bez Zakonu poginą, a którzy zgrzeszyli w Zakonie, przez Zakon będą sądzeni. [13] »Nie ci bowiem, którzy słuchają Zakonu, sprawiedliwi są przed Bogiem, ale ci, którzy Zakon wypełniają będą usprawiedliwieni. [14] »Bo gdy poganie, którzy Zakonu nie mają, z natury czynią, co Zakon nakazuje, to chociaż Zakonu nie mają, sami sobie są Zakonem i ujawniają treść Zakonu wypisaną w swych sercach. [15] »Poświadcza to im i ich sumienie, gdy różne ich myśli oskarżają się nawzajem lub bronią. [16] »(Okaże się to) w dniu, w którym Bóg sądzić będzie tajemnice ludzkie, według Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa. [17] »Cóż tedy, że nazywasz się Żydem, polegasz na Zakonie i chlubisz się w Bogu, [18] »a oświecony Zakonem, znasz wolę jego i rozpoznajesz, co lepsze. [19] »Cóż tedy, jeśli uważasz się za wodza ślepych, za światło dla tych, którzy są w ciemności, [20] »za mistrza dla nieoświeconych, za nauczyciela dzieci, mającego w Zakonie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy. [21] »(A sam), ucząc drugich, nie uczysz samego siebie; głosząc, że nie trzeba kraść, kradniesz; [22] »mówiąc, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz; ty, który brzydząc się bałwanami, dopuszczasz się świętokradztwa, [23] »a chlubiąc się Zakonem, przez łamanie Zakonu znieważasz Boga? [24] »Bo przecież napisane: Z waszej przyczyny poganie bluźnią imieniu Bożemu. [25] »Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, jeżeli zachowujesz Zakon. Jeśli jednak łamiesz Zakon, obrzezanie twoje staje się zbyteczne. [26] »Jeżeli więc ten, kto nie jest obrzezany, zachowuje postanowienia Zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie mu poczytane za obrzezanie? [27] »A ten, który choć z natury jest nieobrzezany, ale wypełnia Zakon, będzie sądził ciebie, który mając tekst Zakonu i obrzezanie, Zakon łamiesz. [28] »Nie ten bowiem jest Żydem, który jest nim na zewnątrz; ani ten jest obrzezany, kto jest nim jawnie na ciele. [29] »Ale ten jest Żydem, który jest nim w skrytości; i ten jest obrzezany, kto jest nim w sercu i w duchu, a nie według litery: taki ma chwałę, nie u ludzi, ale u Boga. 
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl