Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » List do Rzymian » Rozdział 15
«  List do Rzymian 14 List do Rzymian 15 List do Rzymian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »My przeto, którzy jesteśmy silni, winniśmy znosić ułomności słabych, a nie iść za własnym upodobaniem. [2] »Każdy z was niech się bliźniemu podoba ku dobremu, dla zbudowania. [3] »Bo i Chrystus nie szukał własnego upodobania, ale jako napisane jest: Urągania urągających tobie spadły na mnie. [4] »A wszystko cokolwiek niegdyś zostało napisane, dla naszego pouczenia napisane jest, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism świętych mieli nadzieję. [5] »A Bóg cierpliwości i pociechy niech skłoni was do jednomyślności wzajemnej według Chrystusa Jezusa, [6] »abyście jednomyślnie i jednymi usty chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. [7] »Dlatego przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Bożej. [8] »Bo powiadam, że Chrystus stał się sługą Żydów dla wierności Bożej i dla utwierdzenia obietnic danych przodkom. [9] »Poganie zaś uwielbili Boga za miłosierdzie, jak napisane jest: Dlatego wyznawać cię będę wśród narodów, i imieniu twemu śpiewać będę. [10] »I znów powiada: Weselcie się narody z ludem jego. [11] »Oraz: Chwalcie Pana wszystkie narody; niech wysławiają go wszystkie ludy. [12] »I znowu Izajasz mówi: Zjawi się potomek Jessego, który powstanie, aby panować nad narodami. W nim narody pokładać będą nadzieję. [13] »A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei mocą Ducha Świętego. [14] »Jestem co do was przekonany, bracia moi, żeście pełni zacności, napełnieni wszelaką umiejętnością, tak że możecie jeden drugiego napominać. [15] »A napisałem do was niekiedy zbyt śmiało, jakby dla przypomnienia wam, (a to) na mocy łaski, która dana mi jest przez Boga, abym był sługą Chrystusa Jezusa wśród pogan. [16] »Czynność świętą przez głoszenie Ewangelii Bożej sprawuję, aby ofiara pogan była przyjęta i poświęcona przez Ducha Świętego. [17] »Mogę się więc chlubić w Chrystusie Jezusie przed Bogiem. [18] »Nie odważę się bowiem mówić czegokolwiek, czego by Chrystus nie zdziałał przeze mnie dla posłuszeństwa pogan: słowem i czynem, [19] »mocą znaków i cudów, potęgą Ducha Świętego, tak że od Jeruzalem wokół aż do Ilirii napełniłem wszystko Ewangelią Chrystusową. [20] »A przy tym starałem się głosić Ewangelię nie tam, gdzie Chrystusa już znano, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisane jest: [21] »Ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. [22] »Dlatego właśnie miałem wiele przeszkód, które nie dozwoliły mi przybyć do was. [23] »Teraz wszakże, gdy już nie znajduję miejsca w tych stronach, a pragnąc od wielu lat przybyć do was, [24] »gdy będę zdążał do Hiszpanii, mam nadzieję, że po drodze was zobaczę. A wy mnie tam odprowadzicie, gdy się wpierw wami choć trochę nacieszę. [25] »A teraz wyruszam do Jerozolimy z posługą dla świętych. [26] »Bo Macedonia i Achaja uznały za słuszne złożyć się nieco na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie. [27] »Uznały za słuszne, bo też są ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się ich uczestnikami w dobrach duchowych, winni i w cielesnych spieszyć im z pomocą. [28] »Gdy więc to wykonam i plon ten z moim potwierdzeniem im doręczę, zatrzymując się u was, wyruszę do Hiszpanii. [29] »A jestem przekonany, że przybywając do was, przyjdę w obfitości błogosławieństwa Chrystusowego. [30] »Proszę was więc, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha (Świętego), abyście mnie wspierali waszymi modlitwami przed Bogiem, [31] »abym był wyzwolony od niewiernych, którzy są w Judei, i żeby moja posługa była przyjęta w Jerozolimie przez świętych. [32] »Abym z weselem przybył do was za wolą Bożą i pokrzepił się wśród was. [33] »A Bóg pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Rzymian 14 List do Rzymian 15 List do Rzymian 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl