Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Dzieje Apostolskie » Rozdział 18
«  Dzieje Apostolskie 17 Dzieje Apostolskie 18 Dzieje Apostolskie 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem (Paweł) opuściwszy Ateny, przybył do Koryntu. [2] »I spotkał tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który niedawno przyjechał był z Italii, i Pryscyllę, żonę jego (dlatego, że Klaudiusz wydał nakaz, by wszyscy Żydzi Rzym opuścili) i przyłączył się do nich. [3] »A że uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się bowiem wyrobem namiotów. [4] »I rozprawiał w synagodze w każdy szabat, przekonując Żydów i Greków. [5] »A gdy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł jeszcze bardziej oddał się nauczaniu, dowodząc Żydom, że Jezus jest Chrystusem. [6] »Ale kiedy oni sprzeciwiali się i bluźnili, otrząsnąwszy swe szaty, rzekł do nich: Krew wasza na głowę waszą, jam nie winien, od tej chwili pójdę do pogan. [7] »I odszedłszy stamtąd, wstąpił do domu pewnego prozelity, imieniem Tytus Justus, którego dom stał przy synagodze. [8] »A zwierzchnik synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swoim domem, wielu też z Koryntian słuchając uwierzyło i przyjmowało chrzest. [9] »I rzekł Pan do Pawła w widzeniu nocnym: Nie lękaj się, ale mów i nie milcz, [10] »bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby ci miał uczynić co złego, albowiem mam wiele ludu w tym mieście. [11] »Toteż pozostał tam rok i sześć miesięcy, nauczając ich słowa Bożego. [12] »A gdy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie powstali przeciw Pawłowi i przywiedli go przed trybunał [13] »mówiąc: Ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z Prawem. [14] »Kiedy Paweł chciał już usta otworzyć, Gallio rzekł do Żydów: Gdyby chodziło o jakie bezprawie albo jakiś czyn występny, o Żydzi, należycie zająłbym się wami. [15] »Ale skoro spieracie się o słowa, nazwy i prawo wasze, sami tego pilnujcie: ja sędzią tych rzeczy być nie chcę. [16] »I odegnał ich od trybunału. [17] »A wszyscy Grecy porwawszy Sostenesa, zwierzchnika synagogi, bili go przed trybunałem, a Gallio wcale na to nie zważał. [18] »Paweł zaś przemieszkawszy tam jeszcze wiele dni i pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii wraz z Pryscyllą i Akwilą. W Kenchrach ostrzygł sobie głowę: bowiem złożył ślub. [19] »I przybyli do Efezu. Tam ich zostawił, sam zaś wszedłszy do synagogi rozprawiał z Żydami. [20] »A kiedy go prosili, aby u nich przez dłuższy czas pozostał, nie zgodził się na to, [21] »ale pożegnał się z nimi mówiąc: Za wolą Bożą wrócę do was jeszcze. I wyjechał z Efezu. [22] »A kiedy przybył do Cezarei, udał się do kościoła (w Jerozolimie) i pozdrowiwszy go, wyruszył do Antiochii. [23] »A zabawiwszy tam pewien czas, wybrał się w podróż, obchodząc po kolei krainę galacką i Frygię i umacniając wszystkich uczniów. [24] »A pewien Żyd, imieniem Apollo, pochodzący z Aleksandrii, uczony i biegły w Piśmie, przybył do Efezu. [25] »Znał on już naukę Pańską i przemawiając z wielką żarliwością nauczał wiernie tego, co dotyczy Jezusa, a wiedział tylko o chrzcie Jana. [26] »I począł odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go posłyszeli Pryscylla i Akwila, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. [27] »A gdy postanowił wyruszyć do Achai, bracia zachęcali go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. On zaś po przybyciu z całym oddaniem pomagał tym, co uwierzyli. [28] »Albowiem wymownie rozprawiał z Żydami publicznie dowodząc z Pisma, że Jezus jest Chrystusem. 
«  Dzieje Apostolskie 17 Dzieje Apostolskie 18 Dzieje Apostolskie 19  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl