Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Dzieje Apostolskie » Rozdział 12
«  Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12 Dzieje Apostolskie 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w owym czasie król Herod wystąpił przeciw niektórym z Kościoła i wszczął prześladowanie. [2] »I kazał ściąć Jakuba, brata Janowego. [3] »A widząc, że się to podoba Żydom, rozkazał pojmać nadto i Piotra. A były to dni Przaśników. [4] »I pojmawszy go, wtrącił do więzienia i oddał czterem oddziałom, z których każdy liczył po czterech żołnierzy, aby go strzegli; zamierzał bowiem po święcie Paschy wydać go ludowi. [5] »Tak więc Piotra strzeżono w więzieniu, a Kościół nieustannie modlił się za nim do Boga. [6] »A owej nocy, gdy Herod miał go już wydać, Piotr spał między dwoma żołnierzami, skuty podwójnym łańcuchem, strażnicy zaś strzegli więzienia przed drzwiami. [7] »A w celi zajaśniała światłość i oto Anioł Pański ukazał się i trąciwszy Piotra w bok obudził go mówiąc: Wstań szybko! I opadły łańcuchy z rąk jego. [8] »I rzekł do niego Anioł: Opasz się i włóż sandały. I tak uczynił. I rzekł do niego: Nałóż na siebie płaszcz i pójdź za mną. [9] »A wyszedłszy podążał za nim, nie wiedząc, czy to, co się działo za sprawą Anioła było prawdą, ale wydawało mu się, że ma widzenie. [10] »I minąwszy pierwszą i drugą straż, przyszli do bramy żelaznej wiodącej do miasta, a ta otworzyła się im sama. Wyszedłszy przeszli jedną ulicę, i natychmiast odstąpił Anioł od niego. [11] »A Piotr gdy ochłonął rzekł: Teraz wiem naprawdę, że Pan posłał Anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda oraz z tego wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. [12] »A gdy to zrozumiał poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu, aby się modlić. [13] »I gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna, imieniem Rode, aby posłuchać. [14] »I poznawszy głos Piotra z radości nie otworzyła bramy, ale podbiegła do wnętrza, aby donieść że Piotr stoi przed bramą. [15] »Ale oni rzekli do niej: Oszalałaś! Ona jednak stanowczo zapewniała, że rzeczywiście tak jest. A oni mówili: To Anioł jego. [16] »A Piotr nie przestawał kołatać. Kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. [17] »A skinąwszy na nich ręką, aby umilkli, opowiedział im, jak go Pan wywiódł z więzienia i rzekł: Oznajmijcie to Jakubowi i braciom. A wyszedłszy oddalił się na inne miejsce. [18] »A kiedy nastał dzień, powstało niemałe zamieszanie między żołnierzami, co by się mogło stać z Piotrem. [19] »I gdy Herod poszukiwał go i nie znalazł, zarządził badanie straży i nakazał ją wtrącić do więzienia. Sam zaś opuścił Judeę i udał się do Cezarei, gdzie zamieszkał. [20] »A miał zatarg z Tyryjczykami i Sydończykami, którzy zgodnie przybyli do niego, a pozyskawszy Blasta, podkomorzego królewskiego, prosili o pokój dlatego, że wyżywienie ich kraju zależało od woli królewskiej. [21] »W dniu więc oznaczonym Herod przyodziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i miał do nich mowę. [22] »A lud wołał: Boży to głos, a nie ludzki. [23] »I natychmiast poraził go Anioł Pański dlatego, że nie oddał czci Bogu, a stoczony przez robactwo, wyzionął ducha. [24] »A słowo Pańskie wzrastało i rozszerzało się. [25] »Barnaba zaś i Szaweł, spełniwszy zlecenia, powrócili z Jerozolimy zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem. 
«  Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12 Dzieje Apostolskie 13  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl