Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Dzieje Apostolskie » Rozdział 11
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Apostołowie i bracia przebywający w Judei usłyszeli, że i poganie przyjęli słowo Boże. [2] »I kiedy Piotr powrócił do Jerozolimy, nawróceni z Żydów robili mu wyrzuty [3] »mówiąc: Byłeś u pogan i jadłeś z nimi? [4] »A Piotr zaczął im wyjaśniać po kolei mówiąc: [5] »Modliłem się w mieście Joppie i w zachwyceniu miałem widzenie: przedmiot jakiś, jakby chusta wielka, czterema końcami spuszczona z nieba doszła aż do mnie. [6] »Uważnie się w nią wpatrując ujrzałem czworonogi ziemskie, dzikie zwierzęta, płazy i ptactwo niebieskie. [7] »Posłyszałem też i głos mówiący do mnie: Wstań, Piotrze, zabijaj i spożywaj! [8] »I odrzekłem: Żadną miarą, Panie, bo nigdy nic niedozwolonego i nieczystego nie weszło do moich ust. [9] »Wtedy powtórnie odezwał się głos z nieba: Co Bóg oczyścił, tego ty nieczystym nie nazywaj. [10] »I stało się to trzykrotnie, potem wszystko wzięte było do nieba. [11] »A w tejże chwili trzej ludzie posłani do mnie z Cezarei, stanęli przed domem, w którym byliśmy. [12] »I nakazał mi Duch, abym szedł z nimi bez żadnego wahania. A poszło ze mną i tych sześciu braci i weszliśmy do domu owego męża. [13] »A on opowiedział nam, jak w domu swoim ujrzał Anioła, który stanął i powiedział do niego: Poślij, do Joppy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem, [14] »a on ci powie słowa, przez które zbawisz się ty, i cały twój dom. [15] »I gdy zacząłem mówić, zstąpił Duch Święty na nich, jako w początkach i na nas. [16] »Wspomniałem wówczas na słowa Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, a wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. [17] »Jeśli przeto dał im Bóg ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kimże ja byłem, abym mógł zabraniać Bogu? [18] »A to usłyszawszy, uspokoili się i wielbili Boga mówiąc: A więc i poganom dozwolił Bóg pokutować, aby żyli. [19] »A ci, co rozproszyli się z powodu prześladowania, które wybuchło za Szczepana, dotarli aż do Fenicji, Cypru i Antiochii, nikomu nie głosząc nauki tylko samym Żydom. [20] »A pomiędzy nimi byli niektórzy Cypryjczycy i Cyrenejczycy, którzy przybywszy do Antiochii, przemawiali także do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. [21] »I była z nimi ręka Pańska, a wielka liczba uwierzywszy nawróciła się do Pana. [22] »I doszła o nich wieść do uszu kościoła jerozolimskiego. Posłano tedy Barnabę aż do Antiochii. [23] »A gdy przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, by szczerym sercem trwali w wierności Panu. [24] »Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Wielka też rzesza przyłączyła się do Pana. [25] »I wyruszył Barnaba do Tarsu, aby odszukać Pawła, a znalazłszy go przywiózł do Antiochii. [26] »I przez rok cały przebywali w kościele nauczając wielką rzeszę i po raz pierwszy w Antiochii nazwano uczniów chrześcijanami. [27] »A w owym czasie nadeszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. [28] »I jeden z nich, imieniem Agabus, natchniony przez Ducha, powstawszy przepowiedział, że nastanie głód wielki w całym świecie. To ten, który nastał za Klaudiusza. [29] »Uczniowie więc, każdy według możliwości, postanowili wesprzeć braci mieszkających w Judei. [30] »Co też uczynili, wysyłając (jałmużnę) do starszych za pośrednictwem Barnaby i Szawła. 
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl