Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Jana » Rozdział 3
«  Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3 Ewangelia Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A był pewien faryzeusz, imieniem Nikodem, książę żydowski. [2] »Ten przyszedł do niego w nocy i rzekł mu: Rabbi, wiemy, żeś od Boga przyszedł jako Nauczyciel; bo nikt takich cudów czynić nie może, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. [3] »Odpowiadając rzekł mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. [4] »Rzekł do niego Nikodem: Jakże się może narodzić człowiek, gdy jest już starcem? Czyż może ponownie wejść do łona swojej matki i narodzić się? [5] »Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeżeli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. [6] »Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. [7] »Nie dziw się, żem ci powiedział: Musicie się narodzić na nowo. [8] »Wiatr wieje, gdzie chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zdąża; tak samo dzieje się z każdym, kto się z ducha narodził. [9] »Odpowiedział Nikodem i rzekł mu: Jakże się to stać może? [10] »Rzekł Jezus w odpowiedzi: Jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? [11] »Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że my mówimy to, co wiemy, i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale świadectwa naszego przyjąć nie chcecie. [12] »Jeżeli mówiłem wam o rzeczach ziemskich, a nie uwierzyliście, jakże uwierzycie, kiedy wam o niebieskich mówić będą? [13] »A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba: Syn Człowieczy. [14] »A jak Mojżesz podwyższał węża na pustyni, tak musi być podwyższony Syn Człowieczy, [15] »aby każdy, kto w nim ufność pokłada, miał żywot wieczny. [16] »Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny. [17] »Bo Bóg nie posłał Syna na świat, aby świat sądził, ale aby świat był zbawiony przez niego. [18] »Kto wierzy w niego, nie jest sądzony, a kto nie wierzy, już jest osądzony, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. [19] »A wyrok na tym polega, że światłość przyszła na świat, ale ludzie umiłowali bardziej ciemności niż światłość, bo ich uczynki były złe. [20] »Każdy bowiem, kto nikczemnie postępuje, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światła, aby nie wykryto jego uczynków. [21] »A ten, kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światła, aby wyszły na jaw jego uczynki, że były dokonane w Bogu. [22] »Potem przyszedł Jezus z uczniami swymi do ziemi judzkiej i przebywając tam z nimi, chrzcił. [23] »Chrzcił też i Jan w Enon w pobliżu Salim, bo było tam wiele wód, a ludzie schodzili się i przyjmowali chrzest. [24] »Bo Jan nie był jeszcze wtrącony do więzienia. [25] »I powstał spór pomiędzy niektórymi z uczniów Jana a Żydami w sprawie oczyszczenia. [26] »Przyszli tedy do Jana i rzekli mu: Rabbi, oto ten, który był z tobą za Jordanem i któremuś dał świadectwo, udziela chrztu i wszyscy idą do niego. [27] »Odpowiadając rzekł Jan: Nic nie może posiadać człowiek, jeżeli mu z nieba nie będzie dane. [28] »Wy sami możecie zaświadczyć, żem powiedział: Ja nie jestem Chrystusem, ale posłany byłem przed nim. [29] »Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, wielce się raduje słysząc głos oblubieńca. Takiej właśnie radości ja zaznałem w pełni. [30] »On ma wzrastać – ja zaś umniejszać się. [31] »Kto przychodzi z wysoka, ten wszystkich przewyższa, a kto z ziemi pochodzi, ziemskim jest i ziemskie mówi rzeczy. A kto przychodzi z nieba, nad wszystkimi jest. [32] »Daje on świadectwo o tym, co widział i słyszał, ale świadectwa jego nikt uznać nie chce. [33] »Kto przyjął świadectwo jego, ten stwierdził, że Bóg jest prawdomówny. [34] »A ten, którego Bóg posłał, głosi słowa Boże, bo bez ograniczeń udziela (Bóg) ducha. [35] »Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w ręce jego. [36] »Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, a kto nie wierzy Synowi, nie będzie oglądał żywota, ale gniew Boży zaciąży nad nim. 
«  Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3 Ewangelia Jana 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl