Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Jana » Rozdział 2
«  Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A na trzeci dzień odbywały się gody weselne w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusowa. [2] »Zaproszono też na gody Jezusa wraz z uczniami jego. [3] »A gdy zabrakło wina, rzecze matka Jezusa do niego: Wina nie mają. [4] »A Jezus powiada do niej: Zostaw to mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. [5] »Mówi tedy matka jego do sług: Uczyńcie, cokolwiek wam powie. [6] »A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych dla obrzędowych obmywań żydowskich, z których każda mogła pomieścić dwa lub trzy wiadra. [7] »Rzecze im Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. [8] »I powiada im: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. [9] »A kiedy gospodarz skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział, skądby się wzięło (lecz słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli), przywołuje zaraz oblubieńca [10] »i mówi do niego: Każdy człowiek daje naprzód dobre wino, a kiedy się napiją, wtedy to, które jest gorsze. A ty zachowałeś dobre wino aż do tego czasu. [11] »Taki to początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, i okazał chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego. [12] »Potem zstąpił sam i matka, i bracia, i uczniowie jego do Kafarnaum i pozostali tam kilka dni. [13] »A zbliżała się Pascha żydowska i Jezus udał się do Jerozolimy. [14] »I zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie, i siedzących tych, co zmieniali pieniądze. [15] »A uczyniwszy z powrozów bicz, wypędził wszystkich ze świątyni, owce też i woły, pieniądze tych, co je zmieniali rozrzucił, a stoły powywracał. [16] »Do sprzedających zaś gołębie powiedział: Wynieście to stąd! Nie czyńcie targowiska z domu ojca mego. [17] »Przypomnieli sobie tedy uczniowie jego, że jest napisane: Żarliwość o dom twój pożera mnie. [18] »A Żydzi, odzywając się rzekli do niego: Jaki znak dasz nam na dowód, że masz prawo to czynić? [19] »Odpowiedział im Jezus: Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni dźwignę ją z rumowiska. [20] »Rzekli tedy Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją dźwignąć? [21] »Ale on mówił o świątyni ciała swego. [22] »A kiedy powstał z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że o tym mówił, i uwierzyli Pismu i słowom, które wyrzekł Jezus. [23] »A gdy był w Jerozolimie w dzień święta Paschy, wielu uwierzyło w imię jego, widząc cuda, które czynił. [24] »Ale sam Jezus nie zwierzał się przed nimi, dlatego że znał wszystkich. [25] »I nie trzeba mu było niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku. 
«  Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl