Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Jana » Rozdział 17
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak mówił Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, wsław Syna twego, aby Syn wsławił ciebie. [2] »A tak jak dałeś mu władzę nad każdym człowiekiem, tak niech wszystkich, których mu dałeś, obdarzy życiem wiecznym. [3] »A to jest życie wieczne: Poznać ciebie, jedynego Boga prawdziwego i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. [4] »Jam ciebie wsławił na ziemi, dokonawszy dzieła, któreś mi zlecił, [5] »a teraz wsław mnie ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie przedtem, nim powstał świat. [6] »Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata: twoimi byli i mnie ich dałeś, a zachowali twoją naukę. [7] »Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś od ciebie pochodzi, [8] »bo słowa, któreś mi dał, przekazałem im, a oni je przyjęli i poznali, żem naprawdę wyszedł od ciebie, i uwierzyli, żeś ty mnie posłał. [9] »Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, bo twoimi są. [10] »I wszystko moje twoim jest, a twoje moim; w nich zostałem wsławiony. [11] »Ja już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj ich w imię twoje, tak jak mi ich dałeś, aby byli jedno jako i my. [12] »Gdy byłem z nimi, strzegłem ich w imię moje, tak jak mi ich dałeś, i uchroniłem ich, i nikt z nich nie zginął tylko syn zatracenia, aby się wypełniło Pismo. [13] »A teraz idę do ciebie i głoszę to na świecie, aby tę radość moją wypełnioną mieli w sobie. [14] »Dałem im naukę twoją i świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. [15] »Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich zachował od złego. [16] »Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. [17] »Uświęć ich w prawdzie. Nauka twoja jest prawdą. [18] »Tak jak ty mnie na świat posłałeś, tak i ja ich posłałem na świat. [19] »A poświęcam za nich siebie samego, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. [20] »A proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dla słowa ich uwierzą we mnie: [21] »aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. [22] »A chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, jako i my jedno (jesteśmy). [23] »Jam w nich, a ty we mnie tak, by w jedności byli doskonałymi, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. [24] »Ojcze, chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, jaką mi dałeś, boś ty mnie umiłował przed stworzeniem świata. [25] »Ojcze sprawiedliwy, świat cię nie poznał, ale ja cię poznałem, a i oni poznali, żeś ty mnie posłał. [26] »Objawiłem im imię twoje i objawię, żeby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. 
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl