Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Jana » Rozdział 15
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jam jest prawdziwy krzew winny, a Ojciec mój jest rolnikiem. [2] »Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a tę, która przynosi owoc, oczyszcza, aby więcej owocu przynosiła. [3] »Wy już jesteście oczyszczeni, dzięki nauce, którą wam oznajmiłem. [4] »Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie jest w winny krzew wszczepiona, tak i wy, jeżeli we mnie pozostawać nie będziecie. [5] »Jam winnym krzewem, a wy latoroślami. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten wiele owocu przynosi; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. [6] »Jeśliby kto nie trwał we mnie i odrzucony został precz niby latorośl, a usechł; zbierają ją, do ognia wrzucają, i gorzeje. [7] »Jeśli trwać będziecie we mnie, a słowa moje w was, proście o cokolwiek zechcecie, a stanie się wam. [8] »W tym jest chwała Ojca mego, abyście wiele owocu przynosili i stali się moimi uczniami. [9] »Jako mnie umiłował Ojciec, i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. [10] »Jeśli przykazania moje zachowacie, wytrwacie w miłości mojej, jakom ja zachował przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości. [11] »To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza stała się pełna. [12] »To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. [13] »Nie masz większej miłości nad tę, aby życie własne oddać za przyjaciół swoich. [14] »A staniecie się przyjaciółmi moimi, jeżeli czynić będziecie, co wam nakazuję. [15] »Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co od Ojca mego usłyszałem, oznajmiłem wam. [16] »Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i ustanowiłem was, abyście szli i owoc przynieśli, i ażeby owoc wasz trwał; aby Ojciec dał wam, o cokolwiek prosić go będziecie w imię moje. [17] »A to wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali. [18] »Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził wpierw niż was. [19] »Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby, co do niego należy, ale skoro nie jesteście ze świata, ale ja was ze świata wyłączyłem, dlatego nienawidzi was świat. [20] »Wspomnijcie na słowa moje, którem do was mówił: Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeżeli mnie prześladowali, i was prześladować będą, a jeżeli naukę moją zachowywali, i waszą zachowywać będą. [21] »A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. [22] »Póki nie przyszedłem i nie przemówiłem do nich nie mieli grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z grzechu swego. [23] »Kto nienawidzi mnie, nienawidzi i Ojca mego. [24] »Póki nie dokonałem wśród nich takich czynów, jakich nie dokonał nikt inny, nie mieli grzechu, ale teraz widzieli je, a przecież znienawidzili i mnie, i Ojca mego. [25] »A to, aby się wypełniła zapowiedź, napisana w ich zakonie: Znienawidzili mnie bez powodu. [26] »Ale kiedy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on o mnie świadectwo dawać będzie; [27] »i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście. 
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl