Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Jana » Rozdział 1
«  Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. [2] »Ono było na początku u Boga. [3] »Wszystko się przez nie stało, a bez niego nie powstało nic, co istnieje. [4] »W nim było życie, a życie było światłością ludzi. [5] »A światłość w ciemnościach rozbłyska, a ciemności jej nie wchłonęły. [6] »Pojawił się człowiek, posłany od Boga; Jan mu było na imię. [7] »Przyszedł na świadectwo, aby świadczyć o światłości, aby przez niego wszyscy uwierzyli. [8] »Nie był on światłością, ale miał świadectwo dać o światłości. [9] »Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, na ten świat przychodzącego. [10] »Na świecie był, i świat przez niego powstał, a świat go nie poznał. [11] »Przyszedł do swej własności, a swoi go nie przyjęli. [12] »A wszystkim, którzy go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię jego, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi: tym, [13] »którzy nie z krwi, ani z pożądliwości ciała, ani też z woli ludzkiej, ale z Boga się narodzili. [14] »A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, pełnego łaski i prawdy, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. [15] »Jan daje o nim świadectwo i woła: To ten, o którym mówiłem: Który za mną idzie, a stał się przede mną, bo był dawniej niż ja. [16] »Albowiem z jego pełności myśmy wszyscy wzięli, łaskę za łaskę. [17] »Bo Zakon dany był przez Mojżesza, a łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. [18] »Boga nikt nigdy nie widział. Bóg jednorodzony, który jest na łonie Ojca, ten (nam) opowiedział. [19] »A takie świadectwo dał Jan, gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytali: Kim jesteś? [20] »I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając im: Jam nie jest Chrystus. [21] »Zapytali go tedy: Cóż więc? Czy jesteś Eliaszem? A on rzecze: Nie jestem. Jesteś ty Prorokiem? Odpowiedział: Nie. [22] »Powiedzieli mu tedy: Kimże jesteś, abyśmy mogli odpowiedź dać tym, którzy nas wysłali. Cóż mówisz sam o sobie? [23] »I rzekł: Jam głos tego, który woła na pustkowiu: Drogę prostujcie Panu, jak mówił Izajasz Prorok. [24] »A wysłańcy byli spośród faryzeuszów. [25] »I pytając go, mówili: Czemuż tedy chrzcisz, jeżeli nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani Prorokiem? [26] »Odpowiedział im Jan: Ja chrzczę wodą. Ale stanął pośród was ktoś, kogo wy nie znacie. [27] »To ten, który idzie za mną, a nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. [28] »To się działo w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. [29] »A nazajutrz widzi Jan nadchodzącego Jezusa i rzecze: Oto Baranek Boży, oto, który gładzi grzech świata. [30] »To ten, o którym mówiłem: Za mną idzie mąż, który stał się przede mną, bo dawniej był niż ja. [31] »Jam go wprawdzie nie znał, alem dlatego przyszedł chrzcząc wodą, aby on mógł się okazać Izraelowi. [32] »I dał Jan świadectwo mówiąc: Ujrzałem Ducha zstępującego z nieba jako gołębicę i spoczął na nim. [33] »A ja go nie znałem, ale ten, który mię posłał chrzcić wodą, powiedział mi: Nad kim ujrzysz zstępującego i zostającego nad nim Ducha, ten jest, który chrzci Duchem Świętym. [34] »I sam to widziałem, i dałem świadectwo, że on jest Synem Bożym. [35] »Następnego dnia znowu stał Jan i dwaj spośród jego uczniów. [36] »A wpatrzywszy się w przechodzącego Jezusa rzecze: Oto Baranek Boży. [37] »I usłyszeli go ci dwaj uczniowie, kiedy mówił, i poszli za Jezusem. [38] »Jezus zaś odwrócił się i ujrzawszy ich, jak za nim idą, mówi do nich: Czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi (co się tłumaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz? [39] »Odpowiedział im: Pójdźcie, a zobaczycie. Poszli tedy i zobaczyli, gdzie przebywał, i pozostali z nim cały dzień; było to około godziny dziesiątej. [40] »Jednym z tych dwóch, którzy słyszeli, co mówił Jan i udali się za Jezusem był Andrzej, brat Szymona Piotra. [41] »Ten idzie najpierw po brata swego Szymona i oznajmia mu: Znaleźliśmy Mesjasza (co znaczy: Chrystusa). [42] »Zaraz przyprowadził go do Jezusa. A Jezus przypatrzył mu się i rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jana; będziesz się nazywał Kefas (to znaczy: Piotr). [43] »Nazajutrz postanowił iść do Galilei. Tam spotkał Filipa. I rzekł do niego Jezus: Pójdź za mną. [44] »A Filip pochodził z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. [45] »Spotyka potem Filip Natanaela i powiada do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Zakonie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. [46] »Mówi mu Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Pójdź a zobacz. [47] »Ujrzał Jezus, że Natanael idzie do niego, i powiada o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz podstępu. [48] »Pyta go Natanael: Skądże mnie znasz? Odpowiadając Jezus rzekł mu: Widziałem cię zanim cię Filip zawołał, gdyś był pod figą. [49] »Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, tyś jest Synem Bożym, tyś królem izraelskim. [50] »A Jezus mu na to: Ponieważ ci powiedziałem, żem cię widział pod figą, to już wierzysz? Jeszcze większe rzeczy zobaczysz. [51] »I rzekł mu: Zaprawdę powiadam wam: Zobaczycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. 
«  Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl