Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Marka » Rozdział 11
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii przy Górze Oliwnej, posyła dwóch spośród uczniów swoich [2] »i mówi im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a wchodząc do niej, niebawem znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział: odwiąźcie je i przywiedźcie. [3] »A jeżeliby wam kto rzekł: Cóż to czynicie? – powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem. [4] »Poszli tedy i znaleźli oślę uwiązane u wrót, na rozdrożu, i poczęli odwiązywać je. [5] »A niektórzy ze stojących tam, mówili im: Czemu odwiązujecie oślę? [6] »A oni powiedzieli im, jako im rzekł Jezus; i puścili ich. [7] »Prowadzą tedy oślę do Jezusa i kładą na nie szaty swoje. I on wsiadł na nie. [8] »Wielu zaś słało szaty swoje na drodze, a inni – gałązki zielone, obciąwszy je z drzew. [9] »A ci, którzy szli na przedzie, i ci, którzy postępowali za nim, wołali: Hosanna! [10] »Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach. [11] »I wszedł do Jerozolimy do świątyni, a gdy obejrzał wszystko, kiedy już nastała wieczorna godzina, wyszedł do Betanii z dwunastoma. [12] »A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, łaknął. [13] »I ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, żeby zobaczyć czy też na nim czego nie znajdzie. A gdy się do niego przybliżył, nie znalazł nic prócz liści, bo nie była to pora na figi. [14] »I odpowiadając rzekł mu: Niechaj już nigdy więcej nikt z ciebie owocu nie pożywa. A słyszeli to uczniowie jego. [15] »I przybywają do Jerozolimy. A skoro wszedł do świątyni, począł wyrzucać sprzedających i kupujących w świątyni, a stoły bankierów i ławy sprzedających gołębie przewrócił. [16] »I nie dozwalał, aby ktokolwiek sprzęt jaki przenosił przez świątynię. [17] »I nauczał mówiąc im: Czyż nie jest napisane, że: Dom mój domem modlitwy zwany będzie dla wszystkich narodów, a wyście go uczynili jaskinią zbójców. [18] »Posłyszeli go przedniejsi kapłani i uczeni w Piśmie; i przemyśliwali, jakby go mogli zgubić. Bali się go bowiem, gdyż cała rzesza podziwiała jego naukę. [19] »A gdy zapadał zmierzch, wychodzili z miasta. [20] »A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. [21] »I przypomniawszy sobie Piotr rzecze mu: Rabbi, oto drzewo figowe, któreś przeklął, uschło. [22] »A Jezus odpowiadając rzecze im: Miejcie wiarę w Boga. [23] »Zaprawdę powiadam wam, że ktokolwiek by rzekł tej górze: dźwignij się i rzuć się w morze, a nie zwątpiłby w sercu swoim, lecz wierzyłby, że się stanie cokolwiek powie, spełni się. [24] »Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek modlicie się i prosicie – wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. [25] »I gdy stajecie do modlitwy, odpuśćcie, jeśli co przeciw komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, odpuścił wam winy wasze. [27] »I przybywają znowu do Jerozolimy. A kiedy się przechadzał w świątyni, oto przystępują doń przedniejsi kapłani, uczeni w Piśmie i starsi. [28] »I rzekli mu: Jaką mocą to czynisz? I kto ci dał taką władzę, abyś to czynił? [29] »A Jezus rzekł im: I ja zapytam was o jedną rzecz, odpowiedzcie mi, a powiem wam, jaką mocą to czynię. [30] »Chrzest Jana był z nieba czy z ludzi? Odpowiedzcież mi. [31] »A oni zastanawiali się mówiąc: Jeżeli powiemy: z nieba, powie nam: Czemuście mu zatem nie uwierzyli? [32] »Ale czyż mamy powiedzieć: z ludzi? – Bali się rzeszy. Albowiem wszyscy uważali Jana za prawdziwego proroka. [33] »Odpowiadając tedy Jezusowi mówią: Nie wiemy. A Jezus (odpowiadając) rzekł im: Ani też ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. 
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl