Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Mateusza » Rozdział 5
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widząc rzesze, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili ku niemu uczniowie jego. [2] »A otworzywszy usta, nauczał ich mówiąc: [3] »Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. [4] »Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. [5] »Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. [6] »Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. [7] »Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. [8] »Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. [9] »Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą nazwani. [10] »Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. [11] »Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was będą, i ze względu na mnie wiele złego mówić będą kłamliwie przeciw wam. [12] »Radujcie się, a weselcie, bowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech: tak bowiem prześladowano Proroków, którzy przed wami byli. [13] »Wy jesteście solą ziemi. A jeśliby sól zwietrzała, czymże się solić będzie? Na nic się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i podeptana przez ludzi. [14] »Wy jesteście światłością świata. Nie może skryć się miasto na górze leżące. [15] »Ani też nie zapalają świecy i nie stawiają jej pod korzec, ale na świeczniku — i wtedy świeci wszystkim, którzy są w domu. [16] »Tak niechaj jaśnieje światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. [17] »Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać Zakon czy Proroków: nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. [18] »Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki nie przeminą niebo i ziemia ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Zakonie, aż się wszystko wypełni. [19] »Kto by tedy przestąpił choćby jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by wypełniał i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim. [20] »Albowiem powiadam wam, jeżeli nie będzie obfitsza sprawiedliwość wasza niż uczonych w Zakonie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. [21] »Słyszeliście, że powiedziane było starym: Nie zabijaj; a kto by zabił, będzie winien sądu. [22] »A ja powiadam wam, że każdy, który się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. A kto by rzekł bratu swemu „Raka”, będzie winien Rady, a kto by rzekł „Głupcze”, będzie winien ognia piekielnego. [23] »Jeśli tedy poniesiesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, [24] »zostawże tam dar twój przed ołtarzem, a idź i pojednaj się wpierw z twoim bratem. A potem przyjdź i złóż dar twój. [25] »Zgódź się z twoim przeciwnikiem natychmiast, póki jesteś z nim w drodze, by cię nie oddał sędziemu, a sędzia słudze i zostałbyś wrzucony do ciemnicy. [26] »Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni pieniążek. [27] »Słyszeliście, że było powiedziane: Nie będziesz cudzołożył. [28] »A ja powiadam wam, że każdy, który patrzy na niewiastę pożądając jej, już ją scudzołożył w sercu swoim. [29] »Jeśli tedy oko twoje prawe gorszy cię, wyłup je, a odrzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej będzie dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby całe ciało twe miało być wrzucone do piekła. [30] »A jeśli prawa ręka twoja gorszy cię, odetnij ją i odrzuć precz od siebie. Albowiem pożyteczniej będzie dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby całe ciało twe miało pogrążyć się w piekle. [31] »Powiedziano też: Ktokolwiek opuści żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. [32] »A ja wam powiadam, że każdy, kto by opuścił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny rozpusty, sprawia, że ona cudzołoży. I ten, kto by opuszczoną pojął, cudzołoży. [33] »Jeszcze też słyszeliście o tym, że było powiedziane starym: Nie będziesz krzywoprzysięgał, ale oddasz Panu przysięgi twoje. [34] »Ja zaś powiadam wam, abyście zgoła nie przysięgali. Ani na niebo, gdyż jest stolicą Bożą; [35] »ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jeruzalem gdyż jest miastem wielkiego króla. [36] »Ani też na głowę twoją nie przysięgaj, bo nie możesz jednego włosa uczynić białym albo czarnym. [37] »Niechajże tedy mowa wasza będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od złego jest. [38] »Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. [39] »A ja powiadam wam, abyście się nie sprzeciwiali złu. A kto by cię uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi. [40] »A temu, który się chce z tobą prawować i suknię twoją zabrać, daj mu i płaszcz. [41] »A kto by cię zmuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. [42] »Kto cię o co prosi, daj mu, a nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć. [43] »Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego twego, a w nienawiści będziesz miał nieprzyjaciela twego. [44] »A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. [45] »Abyście stali się synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Albowiem sprawia on że słońce jego wschodzi nad złymi, jak i nad dobrymi, a deszczem zrasza sprawiedliwych i nieprawych. [46] »Gdybyście bowiem miłowali tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? [47] »Albo, jeżeli pozdrawiacie tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tak nie czynią? [48] »Bądźcież tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest. 
«  Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5 Ewangelia Mateusza 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl