Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Mateusza » Rozdział 4
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Jezus zawiedziony był na pustynię przez Ducha, aby był kuszony przez szatana. [2] »A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy potem łaknął. [3] »I przystąpiwszy kusiciel, rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. [4] »On zaś odpowiadając, rzekł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyć będzie człowiek; ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. [5] »Wtedy przenosi go diabeł do miasta świętego i stawia na szczycie świątyni, [6] »mówiąc mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół; albowiem napisane jest: aniołom swoim rozkażę o tobie, a oni na rękach cię poniosą, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. [7] »Rzecze mu Jezus: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana Boga twego. [8] »Znowu więc bierze go diabeł na górę bardzo wysoką i ukazuje mu wszystkie królestwa świata i wspaniałość ich. [9] »I mówi mu: To wszystko oddam tobie, jeśli upadłszy złożysz mi pokłon. [10] »Tedy mówi mu Jezus: Idź precz, szatanie, albowiem napisane jest: Panu Bogu twojemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. [11] »Opuścił go tedy diabeł. A oto aniołowie przystąpili i służyli jemu. [12] »A gdy usłyszał, że Jan był wydany, uszedł do Galilei. [13] »I opuściwszy Nazaret, przyszedł i mieszkał w Kafarnaum Nadmorskim, na pograniczu plemion Zabulona i Neftalego. [14] »Aby się wypełniło, co jest przepowiedziane przez Izajasza Proroka: [15] »Ziemia Zabulon i ziemia Neftali przy drodze morskiej, za Jordanem, Galileja pogan. [16] »Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką. Światłość wzeszła siedzącym w krainie i cieniu śmierci. [17] »Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Czyńcie pokutę, bowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. [18] »A gdy szedł brzegiem Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze (byli bowiem rybakami). [19] »I mówi im: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. [20] »A oni natychmiast opuściwszy sieci, poszli za nim. [21] »A idąc dalej, ujrzał dwóch innych braci: Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, jak z ojcem swym, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi sieci. I wezwał ich. [22] »A oni natychmiast, pozostawiwszy łódź i ojca swego, poszli za nim. [23] »I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. [24] »I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przynosili mu wszystkich źle się mających, złożonych rozmaitymi chorobami i cierpieniami, tych, którzy byli opętani, i lunatyków, i paralityków, a uzdrawiał ich. [25] »I szły za nim wielkie rzesze: z Galilei i z Dekapolu, z Jeruzalem i z Judei, i z Zajordania. 
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl