Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Mateusza » Rozdział 3
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w owe dni pojawia się Jan Chrzciciel na Pustyni Judzkiej, [2] »głosząc taką naukę: Czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie, [3] »Ten jest bowiem, o którym powiedział Izajasz Prorok: Głos wołającego na pustyni; gotujcie drogę Pańską, torujcie ścieżki jego. [4] »Sam zaś Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a pokarmem były mu szarańcze i leśny miód. [5] »A wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu. [6] »I byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając grzechy swoje. [7] »A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących, aby się ochrzcić, rzekł im: Plemię żmijowe, któż to was pouczył, jak umknąć przed gniewem przyszłym? [8] »Czyńcie tedy owoc godny pokuty. [9] »A nie mniemajcie, że możecie mówić do siebie: ojca mamy Abrahama. Albowiem powiadam wam, że Bóg ma moc z tych oto kamieni wzbudzić synów Abrahamowi. [10] »A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie zaś drzewo, które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. [11] »Ja was chrzczę wodą dla pokuty, ale ten, który za mną idzie, mocniejszy jest niż ja, któremu ja nie jestem godzien i sandałów nosić. Ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. [12] »Ma on wiejadło w ręku swoim i oczyści całe klepisko swoje, i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. [13] »Wtedy przybywa Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby zostać ochrzczonym przez niego. [14] »Lecz Jan powstrzymywał go mówiąc: Ja winienem być ochrzczony przez ciebie, a ty idziesz do mnie? [15] »A Jezus odpowiadając rzekł mu: Zaniechaj tego teraz, tak bowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy go dopuścił. [16] »A gdy Jezus był ochrzczony, wnet wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jako gołębica i przychodzącego nań. [17] »A głos z nieba mówił: Ten jest Syn mój miły, którego upodobałem sobie. 
«  Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl