Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Mateusza » Rozdział 2
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy się tedy narodził Jezus w Betlejem Judzkim, za dni króla Heroda: oto przybyli mędrcy ze Wschodu do Jerozolimy [2] »mówiąc: gdzie jest król żydowski, który się narodził? Albowiem ujrzeliśmy gwiazdę jego na wschodzie i przybyliśmy pokłonić się jemu. [3] »A usłyszawszy to król Herod, zatrwożył się i cała Jerozolima z nim. [4] »I zebrawszy wszystkich przedniejszych kapłanów i nauczycieli ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić. [5] »A oni mu rzekli: W Betlejem Judzkim; bo tak jest napisane przez Proroka: [6] »I ty Betlejem, ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi, albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który będzie rządził ludem moim izraelskim. [7] »Wtedy Herod, wezwawszy potajemnie mędrców dokładnie dowiedział się od nich o czasie, w którym ukazała się gwiazda. [8] »A odsyłając ich do Betlejem rzekł: Gdy tam będziecie, wywiadujcie się pilnie o dzieciątku, a jeżeli znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przybywszy pokłonił się jemu. [9] »Oni wtedy, wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschodzie, wyprzedzała ich, aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. [10] »A ujrzawszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. [11] »I wszedłszy w dom, zobaczyli dziecię z Maryją, matką jego i upadłszy, pokłonili się jemu. A otworzywszy szkatuły swoje, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. [12] »A otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do krainy swojej. [13] »Gdy się oni oddalili, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Zbudź się, a weź dziecię i matkę jego i uchodź do Egiptu. A pozostań tam, aż ci oznajmię. Herod bowiem będzie szukać dziecięcia, aby je zgładzić. [14] »A on wstawszy wziął dziecię i matkę jego i w nocy uszedł do Egiptu. [15] »I pozostał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez Proroka: Z Egiptu wezwałem syna mojego. [16] »Wtedy Herod widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo i posławszy pozabijał wszystkie dzieci, które były w Betlejem i we wszystkich granicach jego, w wieku od dwóch lat i niżej według czasu, o który się był pytał mędrców. [17] »Wówczas wypełniło się, co jest powiedziane przez Jeremiasza Proroka: [18] »Głos usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki; Rachel płacząca dzieci swoich, a nie chciała się dać pocieszyć, że ich nie masz. [19] »A gdy Herod umarł, oto Anioł Pański ukazuje się we śnie Józefowi w Egipcie, [20] »mówiąc: Zbudź się, weź dziecię i matkę jego, i idź do ziemi izraelskiej, pomarli bowiem ci, co na życie dziecięcia czyhali. [21] »A on powstawszy ze snu, wziął dziecię i matkę jego i wrócił do ziemi izraelskiej. [22] »Posłyszawszy zaś, że Archelaus panował w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. A napomniany we śnie, udał się w strony galilejskie. [23] »I przyszedłszy zamieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło, co jest powiedziane przez proroków, że Nazarejczykiem będzie nazwany. 
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl