Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Mateusza » Rozdział 14
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W owym czasie do Heroda tetrarchy doszła wieść o Jezusie. [2] »I rzekł do sług swoich: To Jan Chrzciciel. On to z martwych powstał i dlatego cuda się przez niego dzieją. [3] »Herod bowiem pojmawszy Jana, nałożył mu więzy i wtrącił do więzienia z przyczyny Herodiady, żony brata swego, Filipa. [4] »Gdyż Jan powiadał: Nie godzi ci się jej zatrzymywać. [5] »I chciał go Herod pozbawić życia, lękał się jednak tłumu, miano bowiem Jana za Proroka. [6] »Ale gdy przyszedł dzień urodzin Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec wszystkich i spodobała się Herodowi. [7] »Toteż pod przysięgą obiecał jej dać, o cokolwiek by prosiła. [8] »Ona zaś nauczona przez matkę swą: Daj mi, rzekła, tu na misie głowę Jana Chrzciciela. [9] »I zasmucił się król. Ale dla przysięgi i dla tych, którzy pospołu siedzieli, polecił dać. [10] »Posłał tedy i ściął Jana w więzieniu. [11] »(14:11a) A przyniesiono głowę jego na misie i oddano dziewczynie, a ta zaniosła ją matce swojej. [12] »(14:11b) A uczniowie jego przystąpiwszy wzięli ciało i pogrzebali je. (14:12) I przyszedłszy opowiedzieli o tym Jezusowi. [13] »Gdy Jezus usłyszał o tym, oddalił się stamtąd na łodzi, na miejsce pustynne i samotne. A kiedy to usłyszały rzesze z miast, poszły za nim pieszo. [14] »I wyszedłszy ujrzał wielką rzeszę i ulitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. [15] »Z nastaniem zaś wieczoru przy­stąpili do niego uczniowie mówiąc: Miejsce tu pu­stynne, a pora spóźniona, rozpuść (przeto) rzeszę, aby poszli do wsi i kupili sobie żywności. [16] »Jezus zaś rzekł im: Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. [17] »A oni mówią mu: Nie mamy tu jak tylko pięć chle­bów i dwie ryby. [18] »Tedy im rzekł: Przynieście mi je tutaj. [19] »A rozkazawszy rzeszy usiąść na trawie i wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, wejrzawszy w niebo, pobłogosławił. I łamiąc, rozdał chleby uczniom, a uczniowie — rzeszy. [20] »I jedli wszyscy, i nasycili się, a z resztek zebrali dwanaście koszów pełnych ułomków. [21] »Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mę­żów, oprócz niewiast i dzieci. [22] »Wnet potem rozkazał uczniom wsiąść do łodzi i uprzedzić go na drugi brzeg, dopóki nie rozpuści rzeszy. [23] »A rozpuściwszy rzeszę, wszedł na górę sam na modlitwę. I gdy nastał wieczór, sam jeden tam pozostawał. [24] »A łódź oddaliła się już o wie­le stadiów od brzegu i miotały nią fale, albowiem wiatr był przeciwny. [25] »A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. [26] »I ujrzawszy go idącego po morzu, zatrwożyli się uczniowie mówiąc: To widmo! I z bojaźni krzyknęli. [27] »Ale Jezus zaraz przemówił do nich: Ufajcie, jam jest, nie trwóżcie się. [28] »Odpowiadając zaś Piotr rzekł mu: Panie, jeśliś to ty, rozkaż mi przyjść do siebie po wodach. [29] »A on rzekł: Przyjdź! I wyszedłszy Piotr z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. [30] »Ale obaczywszy wiatr gwałtowny uląkł się, i gdy począł tonąć, zawołał mó­wiąc: Panie, ratuj mię! [31] »A Jezus, wyciągnąwszy natychmiast rękę, uchwycił go i rzecze mu: Małej wiary, czemuś zwątpił? [32] »A gdy weszli do łodzi, uciszył się wiatr. [33] »Ci zaś, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym. [34] »I kiedy się przeprawili, przybyli na równinę Genezaret. [35] »Lu­dzie zaś owego miejsca, gdy go poznali, rozesłali po wszystkiej owej krainie i przynieśli mu wszystkich chorych. [36] »I prosili go, aby się choć krańca szaty jego dotknąć mogli. A którzykolwiek się dotknęli, byli uzdrowieni. 
«  Ewangelia Mateusza 13 Ewangelia Mateusza 14 Ewangelia Mateusza 15  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl