Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 98
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(97:1) Pojcie Gospodnu pienie nowe, bo dziwy uczynił. (97:2) Zbawił sobie prawicę swoję i ramię świę❬te❭ swoje[2] »(97:3) Jawno uczynił jest Gospodzin zbawienie swoje, w obeźrzeniu poganow wyjawił prawotę swoję. [3] »(97:4) Wspomionął jest miłosierdziu swemu i prawdzie swojej domowi Israhel. (97:5) Widzieli są wszystcy krajowie ziemie zbawienie Boga naszego. [4] »(97:6) Pojcie Gospodnu, wszelika ziemia, pojcie i wiesielcie sie, i śpiewajcie! [5] »(97:7a) Pojcie Gospodnu w gęśloch, w gęśloch i we głosie psalmowem, [6] »(97:7b) w trąbach giących i głosem trąby rogowej! (97:8a) Śpiewajcie w obeźrzeniu krola Gospodna! [7] »(97:8b) Porusz sie morze i pełność jego, okrąg ziem i jiż przebywają w niem. [8] »(97:9a) Rzeki plęsać będą rękama, pospołu gory radować sie będą [9] »(97:9b) od obeźrzenia bożego, bo jest przyszedł sędzić ziemię. (97:10) Sędzić będzie okrąg ziem w prawocie a ludzi w prawdzie. 
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl