Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 94
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(93:1) Bog pomst Gospodzin, Bog pomst wolnie czynił jest. [2] »(93:2) Powyszy sie, jiż sądzisz ziemię, wroci odpłatę pysznym! [3] »(93:3) I dokąd grzeszni, Gospodnie, i dokąd grzeszni chwalić sie będą, [4] »(93:4) wysłowią i mołwić będą lichotę, mołwić będą wszystcy, jiż czynią nieprawdę? [5] »(93:5) Lud twoj, Gospodnie, uśmierzyli są i dziedzinę twoję gabali. [6] »(93:6) Wdowę i przychodnia ubili są i siroty pobili są. [7] »(93:7) I rzekli są: Nie uźrzy Gospod❬z❭in ani urozumie Bog Jakobow. [8] »(93:8) Rozumiejcie, głupi w ludzioch, a szaleni, niekiedy baczycie! [9] »(93:9) Jenże szczepił ucho, nie usłyszy? Albo jen ulepił oko, nie znamiona? [10] »(93:10) Jenże kaźni pogany, nie będzie karat, jen uczy człowieka naukę? [11] »(93:11) Gospodzin wie myślenia ludzska, bo prozna są. [12] »(93:12) Błogosławiony człowiek, jegoż ty nauczysz, Gospodnie, i z twego zakona nauczysz ji, [13] »(93:13) by ukojił jemu ote dniow złych, ażby u[o]kopan był grzesznemu doł. [14] »(93:14) Bo nie odpędzi Gospodzin luda swego a dziedziny swej nie zostawi, [15] »(93:15) aliż prawda obroci sie w sąd a jiż to podle onej, wszystcy, jiż prawego są sierca. [16] »(93:16) Kto przystanie mienie przeciwo zgłobiącym? Albo kto stanie se mną przeciwo czyniącym lichotę? [17] »(93:17) Bo by Bog nie podpomogł mie, przez mała przebywałaby była w piekle dusza moja. [18] »(93:18) Acz rzekł jeśm: Poruszyła sie noga moja, miłosierdzie twoje, Gospodnie, podpomoż mie. [19] »(93:19) Podług mnożstwa boleści mojich w siercu mojem wiesiela twoja uwiesieliły są duszę moję. [20] »(93:20) Azali przystanie tobie stolec lichoty, jenże czynisz robotę w kaźni? [21] »(93:21) Łuczachą w duszę prawego a krew niewinną potępiachą. [22] »(93:22) I uczynił sie jest mienie Gospodzin w utok a Bog moj w pomoc nadzieje mojej. [23] »(93:23) I wroci jim lichotę jich a we złości jich rozproszy je, rozproszy ony Gospodzin Bog nasz. 
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl