Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 91
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(90:1) Jenże przebywa w pomocy Najwyszszego, w zaszczyceniu Boga nieba przebędzie. [2] »(90:2) Rzecze Gospodnu: Przyjemca moj jeś ty i utoka moja, Bog moj, pwać będę weń. [3] »(90:3) Bo on zbawił mie z sidła łowcow i od słowa przykrego. [4] »(90:4) Plecoma swojima zasłoni ciebie i pod piormi jego pwać będziesz. (90:5a) Szczytem ogarnie ci❬e❭bie prawda jego, [5] »(90:5b) nie będziesz sie bać od strachu nocnego, (90:6a) od strzały latającej we dnie, [6] »(90:6b) od potrzebizny chodzącej we ćmach, od biegu i dyjabła przepołudniego. [7] »(90:7) Upadną od boku twego tysiąc, i dziesięć tysięcy od prawic twojich, ku tobie zaprawdę nie przybliży sie. [8] »(90:8) Zaprawdę wszako oczyma twyma uznamionasz i odpłatę grzesznych uźrzysz. [9] »(90:9) Bo ty jeś, Boże, nadzieja moja, wysoki położył jeś utok twoj. [10] »(90:10) Nie przystąpi k tobie złe a bicz nie przybliży sie przebytkowi twemu. [11] »(90:11) Bo anjełom swojim Bog kazał o tobie, bychą strzegli ciebie we wszech drogach twojich. [12] »(90:12) W ręku nosić będą ciebie, aby nie uraził o kamień nogi twojej. [13] »(90:13) Na źmiji i na bazyliszku chodzić będziesz i podepcesz lwa i smoku. [14] »(90:14) Bo w mię pwał, zbawię ji, z❬a❭szczycę ji, bo poznał imię moje. [15] »(90:15) Wołał ku mnie, i wysłuszam ji, s nim jeśm w zamętce, wymę ❬ji❭ i sławić będę ji. [16] »(90:16) Długości dni napełnię ji i pokażę jemu zbawienie moje. 
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl