Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 58
«  Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(57:1) Acz zaiste owszem sprawiedlność mołwicie, prawie sędzicie, syno❬w❭ie ludzszczy, [2] »(57:2) bo zaprawdę w siercu lichoty strojicie, na ziemi krzywdy ręce wasze śpiewają. [3] »(57:3) Oddalili są sie grzesznicy od porodzenia, błądzili są od brzucha, mołwili są krzywdy. [4] »(57:4) Rosierdzie jim podług podobieństwa wężowego, jako źmije głuchej i zaciskającej uszy swoje, [5] »(57:5) jaż nie wysłucha głosa czarownikow i łowca czarującego mądrze. [6] »(57:6) Bog zetrze zęby jich w uściech jich, czeluści lwow złamie Gospodzin. [7] »(57:7) Wniwecz wnidą jako woda ciekąca; naciągnął jest łęczyszcze swe, aliż sie rozniemogą. [8] »(57:8) Jako wosk, jenże płynie, wzięci będą; spadł jest ogień, i nie widzieli są słuńca. [9] »(57:9) Drzewiej niżli są urozumieli tarnowie waszy oset, jako żywy, tako w gniewie pożrze je. [10] »(57:10) Wiesielić sie będzie prawy, gdy uźrzy pomstę, ręce swoji umyje we krwi grzesznego. [11] »(57:11) I rzecze człowiek: Acz zaiste jest owoc prawemu, zaiste jest Bog sądząc je na ziemi. 
«  Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl