Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 56
«  Księga Psalmów 55 Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(55:1) Smiłuj sie nade mną, Boże, bo podeptał mie człowiek, wszego dnia nagabając mącił mie. [2] »(55:2) Zdeptali są mie nieprzyjaciele moji wszego dnia, bo wiele bojujących przeciw mnie. [3] »(55:3) Od wysokości dnia bać sie będę, ja zaprawdę w cię pwać będę. [4] »(55:4) W Bodze chwalić będę mołwy moje, w Boga jeśm pwał, nie będę sie bać, cso mi uczyni ciało. [5] »(55:5) Wszego dnia słowa moja nienaźrzana są, przeciwo mnie wszystki myśli jich we złe. [6] »(55:6) Przebywać będą i skryją, oni stopę moję chować będą. [7] »(55:7) Jako są cirzpieli duszę moję, za nics zbawiony uczynisz je, w gniewie lud złamiesz. [8] »(55:8) Boże, żywot moj zjawił jeśm tobie, położył jeś słzy moje w obeźrzeniu twojem, (55:9a) jako i w obietnicy twojej. [9] »(55:9b) Tegdy obrocą się nieprzyjacielowie moji opak, (55:10) w ktorykoli dzień wzowę cię; owa poznał jeśm, bo Bog moj jeś. [10] »(55:11a) W Bodze chwalić będę słowo, w Gospodnie chwalić mołwę, [11] »(55:11b) w Boga jeśm pwał, nie będę sie bać, cso mi uczyni człowiek. [12] »(55:12) We mnie są, Boże, obietnice twoje, jimiż wrocę chwalenia twoja, [13] »(55:13) bo wytargł jeś duszę moję ze śmierci a nogi moje od upełznienia, bych lub był przed Bogiem w świecy żywych. 
«  Księga Psalmów 55 Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl