Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 55
«  Księga Psalmów 54 Księga Psalmów 55 Księga Psalmów 56  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(54:1a) Wysłuszaj, Boże, modlitwę moję i nie wzgardzaj prośbą moją, [2] »(54:1b) rozumiej mienie i wysłuszaj mie! (54:2a) Smęcił jeśm sie w kłopocie mojem i zatroskał jeśm sie [3] »(54:2b) od głosa nieprzyjacielskiego i od zamącenia grzesznego. (54:3) Bo skłoniły sie w mię lichoty moje i w gniewie żałościwi są byli mnie. [4] »(54:4) Sierce moje smęciło sie jest we mnie a strach śmierci padł jest na mię. [5] »(54:5) Bojaźń i drżenie przyszły są na mię i pokryły są mie ćmy. [6] »(54:6) I rzekł jeśm: Kto mi da pierze jako gołębicy, a polecę i odpoczynę. [7] »(54:7) Owa oddalił jeśm sie bieżąc i bydlił jeśm na puszczy. [8] »(54:8) Czakał jeśm jego, jenże mie zbawiona uczynił od umniejszonego duchu i potopu. [9] »(54:9) Rozdrzesz, Gospodnie, rozdziel języki jich, bo jeśm widział lichotę i przeciwomołwę[c] w mieście. [10] »(54:10a) We dnie i w nocy ogarnie je na mury jego lichota a robota pośrzod jego [11] »(54:10b) i nieprawda. (54:11) I nie niedostawała z ulic jego lichwa i zdrada. [12] »(54:12) Bo by mie był poklął nieprzyjaciel moj, cirzpiałbych był owszem. (54:13) A by ten, jenże mie nienawidział, na mię wielikie rzeczy mołwił, skryłbych sie był snadź od niego. [13] »(54:14) Ty zaprawdę człowiek jednej myśli, wodz moj i znaniec moj, [14] »(54:15) jenże pospołu se mną słodkie brał jeś karmie, w domu bożem chodziła jeswa z przylubienim. [15] »(54:16) Przydź śmierć na nie i zstępcie we pkieł żywi, (54:17) bo lichoty w przebytcech jich, pośrzod jich. [16] »(54:18) Ja wiem ku Bogu wołał jeśm a Gospodzin zbawił mie. [17] »(54:19) Wieczor i rano, i w południe powiadać i swiastować będę, i wysłusza głos moj. [18] »(54:20) Odkupi w pokoju duszę moję od tych, jiż sie bliżą ku mnie, bo miedzy wielmi bywal❬i❭ se mną. [19] »(54:21) Wysłusza Bog i uśmierzy je, jenże jest przed wieki. (54:22a) Nie jest wiem jim przemienienie ani są sie bali Boga; [20] »(54:22b) wściągnął jest rękę swoję w odpłacaniu. (54:23a) Pokalali są obrząd jego, [21] »(54:23b) rozdzielili sie są od gniewu oblicza jego i przybliżyło sie sierce jego. (54:24) Umiękczony są mowy jego nad olej, a ony są strzały. [22] »(54:25) Rzuci na Gospodna pieczą twoję, a on cie odkarmi i nie da na wieki nieustawicstwa prawemu. [23] »(54:26) Ty zaprawdę, Boże, wwiedziesz je w jamę zginienia. (54:27) Mężowie krwi a lściwi nie społowią dniow swojich, ja wiem pwać będę w cię, Gospodnie. 
«  Księga Psalmów 54 Księga Psalmów 55 Księga Psalmów 56  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl