Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 49
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(48:1) Słuchajcie tego, wszystcy ludzie, uszyma poczujcie wszystcy, jiż przebywacie na świecie, [2] »(48:2) ktorzykoli ziemianie i synowie ludzszczy, pospołu w jedno bogaty i ubogi! [3] »(48:3) Usta moja mołwić będą mądrość, a myślenie sierca mego chytrość. [4] »(48:4) Nakłonię w podobieństwo ucho moje, otworzę w żałtarzu położenie moje. [5] »(48:5) Czemu sie bać będę w dzień zły? Lichota stąpania mego ogarnie mnie, [6] »(48:6) jiż pwają w cześć swoję i we mnożstwie bogacstw swojich sławią sie. [7] »(48:7) Brat nie odkupi, odkupi człowiek i nie da Bogu łaskania swego [8] »(48:8a) a myto odkupienia dusze swej, i robić będzie na wieki, [9] »(48:8b) i żyw będzie jeszcze do końca. (48:9a) Nie będzie widzieć potępienia, [10] »(48:9b) gdy będzie widzieć ❬mądre❭ umirając. Pospołu niemądry i szalony zginieta (48:10a) i ostawią cudzym bogacstwa swoja, [11] »(48:10b) a grobowie jich domowie jich na wieki, (48:11) przebytki jich od pokolenia aż do pokolenia, zwali są imiona swa w ziemiach swojich. [12] »(48:12) A człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał jest, przypodoban kobyłam nierozumnym i podobien sie uczynił jest jim. [13] »(48:13) Ta droga jich szkoda jim, potem w uściech swojich ulubią sie. [14] »(48:14) Jako owce w piekle położeni są, śmierć spasie je (48:15) i panować będą jim sprawni rano, a pomoc jich zwiotszeje w piekle od sławy jich. [15] »(48:16) Zaprawdę Bog odkupi duszę moję od ręki pkielnej, gdy weźmie mnie. [16] »(48:17) Nie boj sie, gdy bogat uczynion będzie człowiek a gdy rozmnożona będzie sława domu jego, [17] »(48:18) bo gdy zaginie, nie zabierze wszego ani zstąpi s nim sława jego. [18] »(48:19) Bo dusza jego w żywocie jego błogosławiona będzie, spowiadać ci sie będzie, gdy dobrze uczynisz jemu. [19] »(48:20) Wszedł aż do pokolenia oćcow swojich i aż na wieki nie uźrzy świece. [20] »(48:21) Człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał, przypodoban jest ku źwierzętom nierozumnym i podobien uczynił sie jest jim. 
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl