Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 46
«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(45:1) Bog nasza utoka i cześć, pomocnik w zamętcech, jiż są naleźli nas barzo. [2] »(45:2) Przeto nie będziemy sie bać, gdy sie będzie męcić ziemia i przeniesiony będą gory w sierce morskie. [3] »(45:3) Wzniały są i mąciły są sie wody jich, zamąciły są sie gory w mocy jego. [4] »(45:4) Rzeczna bystrość wiesieli miasto boże, oświęcił jest przebytek swoj Nawyszszy. [5] »(45:5) Bog pośrzod jej, nie poruszy sie, pomoże jej Bog rano z zarania. [6] »(45:6) Zamącili są sie ludzie i nakłoniła są sie krolewstwa, dał jest głos swoj, poruszyła jest sie ziemia. [7] »(45:7) Gospodzin czci s nami, przyjemca nasz Bog Jakubow. [8] »(45:8) Samo ❬i❭dźcie i widzcie działa boża, jaż jest położył cuda na ziemi, otejmuję boje aż do końca ziemie. [9] »(45:9) Łęczyszcze zetrze i złamie czyn a buklerze seżże ogniem. [10] »(45:10) Bądźcie i widzcie, iż ja jeśm Bog, powyszon będę w ludzioch i powyszon będę na ziemi. [11] »(45:11) Bog czci s nami, przyjemca nasz Bog Jakob. 
«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl