Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 35
«  Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(34:1) Sędzi, Gospodnie, wadzące mnie, wybojuj bojujące mnie! [2] »(34:2) Weźmi broń i szczyt i wstań na pomoc mnie! [3] »(34:3) Wylej gniew i swięży przeciw tym, jiż gonią mie! Rzeczy duszy mojej: Zbawienie twoje ja jeśm. [4] »(34:4) Osromoceni i zasromani bądźcie, jiż szukają duszę moję, (34:5) obroceni bądźcie opak i osromoceni bądźcie myśląc mnie zła. [5] »(34:6) Bądźcie jako proch przed obliczym wiatrowym a anjoł boży przymącaję je. [6] »(34:7) Bądź droga jich ciemności i śliskość a anjoł gospodnow goniący je. [7] »(34:8) Bo za dar skryli są mi spadnienie sidła swojego, na prozność sromocili są duszę moję. [8] »(34:9) Przydzi jemu sidło, jegoż nie wie, i ułapienie, jeż skrył, ułapi ji a w sidło spadnie to istne. [9] »(34:10) Ale dusza moja wiesielić sie będzie w Gospodnie i kochać sie będzie na zbawieni jego. [10] »(34:11) Wszystki kości moje rzeką: Gospodnie, kto rowiennik tobie, (34:12) wytargając potrzebującego z ręku mocnych jego, nieimającego i ubogiego od chwatających ji? [11] »(34:13) Wstawszy świadcy źli, jegoż są nie wiedzieli, pytali są mie. [12] »(34:14) Odpłacali są mnie złym za dobre, jałowość duszy mojej. [13] »(34:15) Ale ja, gdyż mi żałościwi byli, obłoczył jeśm sie w pytel (34:16) i uśmierzał jeśm postem duszę moję, a modlitwa moja w łono moje obroci sie. [14] »(34:17) Jako bliźniego, jako brata naszego, tako lub jeśm był, jako płaczący i zamącony, tako jeśm sie uśmierzał. [15] »(34:18) A przeciwo mnie wiesielili są sie i seszli są sie, zgromadzoni są na mię biczowie, a nie wiedział jeśm. (34:19a) Rozproszeni są i ❬nie❭ skruszeni są, [16] »(34:19b) kusili są mie, pośmiewali sie mnie pośmiewanim, skrżytali są na mię zęby swymi. [17] »(34:20) Gospodnie, kiegdy weźrzysz? Wroci duszę moję od złości jich, ode lwow jedzinaczkę moję. [18] »(34:21) Spowiadać ci sie będę w cyrekwi wielikiej, w ludu ciężkiem chwalić cie będę. [19] »(34:22) Nie wiesielcie sie nade mną, jiż to sie przeciwiają mienie zgłobliwie, jiż nienawidzieli mie za dar i migali oczyma. [20] »(34:23) Bo są mnie mirnie niektorzy mołwili a w gniewie ziemskiem mołwiąc lści są myślili, [21] »(34:24) i rozszyrzyli są na mię usta swoja, rzekli: Ej! ej! widzieli są oczy nasze. [22] »(34:25) Widział jeś, Gospodnie; nie milczy, Gospodnie, nie odchodzi ode mnie. [23] »(34:26) Wstań i weźrzy na moj sąd, Boże moj i Gospodnie moj, w rzecz moję. [24] »(34:27) Sędzi mie podług prawdy twojej, Gospodnie Boże moj, a bychą sie nie radowali nade mną. [25] »(34:28) Nie mowcie w siercoch swojich: Ej! ej! naszej duszy ani mowcie: Pożrzemy ji. [26] »(34:29) Zapłońcie sie i sromajcie sie pospołu, jiż sie wiesielą złemu memu. (34:30) Obleczeni bądźcie w gańbę i we sromotę, jiż złość na mię mołwią. [27] »(34:31) Radujcie sie i wiesieli bądźcie, jiż chcą prawdy mojej, i mowcie weżdy: Powyszon bądź Gospodzin, jiż chcą pokoja sługi jego. [28] »(34:32) A język moj pomnieć będzie prawdę twoję, wszystek dzień chwałę twoję. 
«  Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl