Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 26
«  Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(25:1) Sędzi mie, Gospodnie, bo ja w przezwiństwie mojem wszedł jeśm a w Gospodna pwając nie pomdlon będę. [2] »(25:2) Skusi mie, Gospodnie, i pokusi mie, zażży pokrątki moje i sierce moje. [3] »(25:3) Bo miłosierdzie twe przed oczyma myma jest i ulubił jeśm sie w prawdzie twojej. [4] »(25:4) Nie siedział jeśm s radą prozności i se zło noszącymi nie wnidę. [5] »(25:5) Nienaźrzał jeśm kościoła zgłobliwych i se złymi nie będę siedzieć. [6] »(25:6) Umyję miedzy niewinowatymi ręce moje i ogarnę ołtarz twoj, Gospodnie, [7] »(25:7) abych słyszał głos chwały twojej i wypowiem wszelikie dziwy twoje. [8] »(25:8) Gospodnie, miłował jeśm krasę domu twego i miasto przebywania sławy twojej. [9] »(25:9) Nie zgubiaj s niemiłościwymi, Boże, dusze mojej a s mężmi krwi żywota mego, [10] »(25:10) w jichże ręku lichoty są, prawica jich napełniona jest darow. [11] »(25:11) Ale ja w niewinowacstwie mojem wszedł jeśm; odkupi mie i smiłuj sie nade mną. [12] »(25:12) Noga wiem moja stała jest na prawem; w cerekwiach chwalić ciebie będę, Gospodnie. (25:13) Sława Oćcu i Synowi, i Świętemu Duchu. 
«  Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl