Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 25
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(24:1a) K tobie, Gospodnie, podźwignął jeśm duszę moję; [2] »(24:1b) Boże moj, w cię pwam, nie zapłonę sie. (24:2a) Ani pośmiewajcie sie mnie nieprzyjaciele moji, [3] »(24:2b) bo wszytcy, jiż proszą cie, nie będą osromoceni. (24:3) Osromoceni bądźcie wszytcy zła czyniący na prozność. [4] »(24:4) Drogi twoje, Gospodnie, ukaży mnie i stdzam twojim naucz mie. [5] »(24:5) Powiedzi mie w prawdzie twojej i nauczy mie, bo ty jeś Bog zbawiciel moj a ciebie cirzpiał jeśm wszystek dzień. [6] »(24:6) Wspomień miłosierdzia twoja, Gospodnie, i slutowania twoja, jaż od wieka są. [7] »(24:7) Grzechow młodości mojej a nieumieństwa mego nie pomni. (24:8) Podług miłosierdzia twego pomni mie ty prze dobrotę twoję, Gospodnie. [8] »(24:9) Słodki i prawy Gospodzin, przeto zakon da zostającym na drodze. [9] »(24:10) Prześpieje śmierne w sądzie, nauczy ciche drogam swym. [10] »(24:11) Proknie drogi boże miłosierdzie i prawda szukającym obrzęda jego i świadeczstwa jego. [11] »(24:12) Prze imię twoje, Gospodnie, smiłujesz sie grzechowi memu, wiele wiem jest. [12] »(24:13) Ktory jest człowiek, jen sie boji Gospodna? Zakon ustawił jest jemu na drodze, jąż jest wybrał. [13] »(24:14) Dusza jego w dobrze przebywać będzie a siemię jego osiędzie ziemię. [14] »(24:15) Twardość jest Gospodzin tym, jiż to sie jego boją, a obrząd jego by zjawiony był jim. [15] »(24:16) Oczy moji weżdy do Gospodna, bo on wytargnie z sidła nogi moje. [16] »(24:17) Weźrzy na mię i smiłuj sie nade mną, bo jedzinak i ubogi jeśm ja. [17] »(24:18) Zamętkowie sierca mego rozpłodzili sie są, od potrzebizn mojich wytargń mie. [18] »(24:19) Widz śmiarę moję i robotę moję i odpuści wszelika dopuszczenia moja. [19] »(24:20) Weźrzy na nieprzyjaciele moje, bo rozpłodzili sie są a zazrością złą nienaźrzeli są mie. [20] »(24:21) Strzeży dusze mojej i wyjmi mie; nie zapłonę sie, bo jeśm pwał w cię. [21] »(24:22) Niewinowaci i prawi przystali są mnie, bo jeśm cirzpiał ciebie. [22] »(24:23) Zbaw, Boże, Israhel ze wszech smętkow jego! 
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl