Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 2
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przecz skrżytało pogaństwo a ludzie myślili są prozność? [2] »Przystajali są krolowie ziemszczy a książęta seszli są sie na gromadę przeciwo Gospodnu i przeciwo jego pomazańcu. [3] »Roztargajmy jich przekowy i srzucimy s nas jarzmo jich. [4] »Jen przebywa na niebiesiech, pośmieje sie jim, i Gospodzin zwala śmiech w nich. [5] »Tegdy mołwić będzie k nim w gniewie swojem i w rosierdziu swojem zamąci je. [6] »Ale ja postawion jeśm krol od niego na Syjon, gorze świętej jego, przepowiadaję kaźń jego. [7] »Gospodzin rzekł ku mnie: Syn moj jeś ty, ja dzisia porodził jeśm cie. [8] »Pożędaj ote mnie, i dam ci pogany w dziedzicstwo twoje i w trzymanie twoje kraje ziemskie. [9] »Włodać będziesz nad nimi w mietle żelaznej a jako ssąd zdunowy rozbijesz je. [10] »A już, krolowie, rozumiejcie, nauczcie sie, cso sądzicie ziemię. [11] »Służycie Bogu w strasze i wiesielcie sie jemu se drżenim. (2:12a) Przyjmicie pokaźnienie, [12] »(2:12b) bo snadź rozgniewa sie Gospodzin, i zginiecie z drogi prawej. (2:13) Gdy rozżgą na krotce gniew jego, błogosławieni wszystcy, jiż imają w niem pwę. 
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl