Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 141
«  Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(140:1) Gospodnie, wołał jeśm ku tobie, usłysz mię, bacz na głos moj, gdy wołać będę ku tobie. [2] »(140:2) Prześpiej modlitwa moja przed oczyma twojima jako zażżono, podźwiżenie ręku moju modła wieczerna. [3] »(140:3) Położ, Gospodnie, strożą ustom mojim a drzwi około stojące wargam mojim! [4] »(140:4) Nie spuszczaj sierca mego we słowa lichoty, na omołwienie wymołw❬ieni❭a [grzesznych] w grzeszech (140:5) s ludźmi czyniącymi lichotę, i nie będę obcować s wybranymi jich. [5] »(140:6) Karać mię będzie prawy w miłosierdziu i swarzyć mię, ale olej grzesznego nie utłuści głowy mojej. (140:7a) Bo jeszcze modlitwa moja w lubościach jich, [6] »(140:7b) poża❬r❭ci są przyrzeszeni opoce sędzie jich. (140:8a) Usłyszą słowa moja, bo przemogły, [7] »(140:8b) jako tuk ❬ziemie❭ wyszła są na ziemię. (140:9a) Rozsuty są wszytki kości nasze podług piekła, [8] »(140:9b) bo ku tobie, Gospodnie, oczy moje, w cię pwał jeśm, nie otemuj duszę moję. [9] »(140:10) Strzeży mię od sidła, jeż postawili są mnie, i od sromoty działających lichotę. [10] »(140:11) Padą w sieci jego grzeszni, osobnie jeśm ja, aż pojdę. 
«  Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl