Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 140
«  Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(139:1) Wytargń mię, Gospodnie, ode człowieka złego, ot męża lichego wytargń mię! [2] »(139:2) Jiż to myślili są lichotę w siercy, wszego dnia ustawowali boje. [3] »(139:3) Ostrzyli są język swoj jako wężowie, jad źmijow pod wargami jich. [4] »(139:4) Strz❬e❭ży mię, Gospodnie, ot ręki grzesznego i ot ludzi lichych wytargń mię! (139:5a) Jiż to myślili podłożyć chody moje, [5] »(139:5b) skryli są pyszni sidło mnie (139:6) i powrozy rozpostrzeli są mnie w sidło, podle drogi sromotę położyli są mnie. [6] »(139:7) Rzekł jeśm Gospodnu: Bog moj jeś ty, usłysz, Gospodnie, głos prośby mojej! [7] »(139:8) Gospodnie, Gospodnie, mocy zbawienia mego, zaścienił jeś nad głowę moję w dzień boja. [8] »(139:9) Nie dawaj mię, Gospodnie, od żądzej mojej grzesznemu; myślili są przeciwo mnie; nie zostaj mnie, bo snadź bucić się będą. [9] »(139:10) Głowa ochodzenia jich, usile warg jich pokryje je. [10] »(139:11) Padnie na nie węgle, w ogień porzucisz je, w nędzach nie zstoją. [11] »(139:12) Mąż mołwiący nie prześpieje na ziemi, męża krzywego złe ułapi we zginieniu. [12] »(139:13) Poznał jeśm, iż uczyni Gospodzin sąd niszczotnym a pomstę ubogim. [13] »(139:14) Ale prawi ch❬w❭alić będą imię twoje i przebywać będą prawi s obliczym twojim. 
«  Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl