Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 116
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(114:1) Miłował jeśm, bo usłyszał Pan głos modlitwy mojej, [2] »(114:2) bo nakłonił ucho swoje mnie i we dnioch moich wzywać będę. [3] »(114:3) Ogarnęły są mnie boleści śmierci a szkody piekielne nalezł❬y❭ są mnie. [4] »(114:4) Smętek a boleść nalez❬ł❭ jeśm a imie❬nia❭ gospodnowa wzywał jeśm. (114:5a) O Panie, wywol duszę moję! [5] »(114:5b) Miłosierdny Gospodzin i prawdziwy a Bog nasz smiłuje się. [6] »(114:6) Strzegący malutkich Gospodzin, uśmierzył jeśm się i zbawił mie. [7] »(114:7) Wroć sie, dusza moja, w pokoj twoj, bo Pan dobrze uczynił tobie, [8] »(114:8) iże wytargł duszę moję ze śmierci, oczy moji od słez, nogi moje od upełznienia. [9] »(114:9) Lub będę Panu w ziemi ż[w]ywych. [10] »(115:1) Wierzył jeśm, przetoż {albo przeto} eże mowił jeśm, ale ja pak uśmierzył jeśm ❬sie❭ wielmi. [11] »(115:2) Ja jeśm rzekł w przestąpieniu mojem: Wszelki człowiek łeż. [12] »(115:3) Czym opłacę Panu za wszytko, coż zapłacił mi jest? [13] »(115:4) Kielich zbawienia wezmę a imię panowo wzowę. [14] »(115:5a) Obietnice moje Panu wrocę przede wszemi ludźmi jego, [15] »(115:5b) droga przed oczyma gospodnowym❬a❭ śmierć świętych jego. [16] »(115:6) O Panie, iż ja sługa twoj, ja sługa twoj i syn sługi twoji. (115:7a) Roztargł jeś okowy moje [17] »(115:7b) a tobie wzdam modłę ch[a]wały, a imię panowo wzowę. [18] »(115:8a) Obietnice moje Panu wrocę przed oczyma wszego luda jego, [19] »(115:8b) we trzemoch domu panowa, w pośrzod ciebie, Jeruzalem. 
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl