Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 107
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(106:1) Chwalcie Gospodna, bo dobry, ❬bo❭ na wieki miłosierdzie jego. [2] »(106:2a) Rzeczcie ninie, jiż wykupieni są od Gospodna, jeż odkupił z ręki nieprzyjacielskie [3] »(106:2b) a z krolewst❬w❭ sebrał je, (106:3) ode wschoda słuńca aż do zapada, od połnocy aż i morza. [4] »(106:4) Zbłądzili są na puszczy bez wod, drogi miasta przebyta nie naleźli. [5] »(106:5) W łaczności i w przezpici dusza jich w nich zaginęła jest. [6] »(106:6) I zawołali są ku Panu, gdy smęcili są ❬sie❭, a z potrzebizn jich wytargł je [7] »(106:7) i wywiodł je na drogę ❬prostą❭, bychą szli w miesto przebyta. [8] »(106:8) Spowiadajcie sie [jemu] Gospodnu miłosierdzia jego i dziwy jego synom ludskim, [9] »(106:9) iże nasycił duszę ❬czczą❭ i duszę łaczną nasycił dobrym. [10] »(106:10) Siedząc we ćmach i w cieniu śmierci, skowane w żebraczstwie i w żelezie, [11] »(106:11) ❬bo❭ rozgorzyli mołwy boże i radę Nawyszszego rozdraźnili, [12] »(106:12) i uśmierzyli {albo i poniżono jest} sierce jich w robotach, i rozniemo❬gli❭ są sie, i nie było, jen by pomogł. [13] »(106:13) I zawołali są ku Gospodnu, gdy są sie mącili, a z potrzebizn jich wywolił je [14] »(106:14) i wywiodł je ze ćmy i z cienia śmierci, i przekowy jich złamał. [15] »(106:15) Spowiadajcie sie Gospodnu miłosierdzia jego a dziwy jego synom ludskim, [16] »(106:16) bo starł jest wrota mosiądzowa i zawory żelazne zbił. [17] »(106:17) Przyjął je z drogi lichoty jich, prze krzywdy ciem jich uśmierzeni są. [18] »(106:18) Wszelką karmią wzgarzała jest dusza jich i przybliżyli są sie aż do wrot śmierci. [19] »(106:19) I zawołali są ku Gospodnu, gdy są sie mącili, a z potrzebizn jich wywolił je, [20] »(106:20) posłał słowo swoje i uzdrowił je, i wytargł je ze zginienia jich. [21] »(106:21) Spowiadajcie sie Gospodnu miłosierdzia jego i dziwy jego synom ludzskim, [22] »(106:22) aby obiotowali obiet chwały a i zjawią działa jego w radości. [23] »(106:23) Jiż to zstąpają na morze w łodziach, czyniąc działa {albo skutki} w wodach wielikich, [24] »(106:24) ci są widzieli działa gospod❬no❭wa a dziwy jego w głębokości. [25] »(106:25) Rzekł jest i stał duch wełnny, i powyszyły są sie wełny {albo przewały} jego. [26] »(106:26) Wstąpają aż do nieba i zstąpają aż do głębokości, dusza jich we złych sniemogła. [27] »(106:27) Zamącili są sie i poruszyli są sie jako pijany a wszystka mądrość jich pożrzana jest. [28] »(106:28) I wołali są ku Gospodnu, gdy są sie mącili, i z potrzebizn jich wywiodł je, [29] »(106:29) i postawił wełny jich w cichość, i milczały są wełny jich. [30] »(106:30) I radowali są sie, iże milczeły, i wwiodł je w przystań wolej jich. [31] »(106:31) Spowiadajcie sie Gospodnu miłosierdzia jego a dziwy jego synom ludzskim {albo człowieczym} [32] »(106:32) i powyszcie jego we zborze luda, i na stolcu starzejszych chwalcie ji. [33] »(106:33) Położył rzeki w puszczą a uście {albo a wychod} wod w chcienie picia, [34] »(106:34) ziemię płodną {albo płodzistą} w niepłodność {albo w słoność}, prze zgłobę przebywających w ni. [35] »(106:35) Położył puszcze w stawy {albo w jeziera} wod a ziemię przez wody w wychody wod [36] »(106:36) i posadził tamo łaczne, i ustawili są miasto przebyta, [37] »(106:37) i siali są role, i sadzili są winnice, i czynili owoc narodzenia. [38] »(106:38) I błogosławił jim, i rozmnożyli są ❬sie❭ barzo, i wardęgi jich nie umniejszył. [39] »(106:39) I mało sie jich uczyniło, i mąceni są od zamęta [jich] złych i boleści. [40] »(106:40) Wyliła sie jest swada na książęta i błędzić je uczynił w przezdroży, a nie na drodze. [41] »(106:41) I pomogł ubogiemu z niedostatkow {albo z biady}, i położył jako owce czeladzi. [42] »(106:42) Uźrzą prawi i wiesielić sie będą a wszetka lichota zatka usta swoja[43] »(106:43) Ktory mądry a strzec będzie ❬tego❭ i urozumie miłosierdzia boża? 
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl