Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Apokalipsa Jana » Rozdział 8
«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Gdy otworzył pieczęć siódmą było milczenie w niebie jak miarz puł godziny. [2] »I widziałem siedm aniołów, którzy przed Bogiem stoją, i dano jim siedm trąb. [3] »Inszy lepak anioł przyszedł, i stanął przed ołtarzem, mając kadzilnicę złotą; i dano mu zapachy mnogie, aby dał modlitwy świętych wszech na ołtarz złoty (który) przed stolicą. [4] »I wstąpił dym (z onych) zapachów z modlitwami świętych zręki anielskiej przed Boga. [5] »I wziął anioł kadzilnicę i napełnił ją ognia z ołtarza, i porzucił na ziemię; i były gromy i błyskawice, i głosy, i trzęsienie ziemie. [6] »A siedm aniołowie którzy mieli siedm trąb, gotowali się aby trąbili. [7] »I zatrąbił pierwszy anioł, i był grad i ogień zmieszany ze krwią, i zrzucone na ziemię. A (tak) trzecie część ziemie zgorzała, i trzecia część drew zgorzała, i wszytka trawa zielona zgorzała. [8] »I zatrąbił wtóry anioł, a jako góra wielka ogniem gorająca spadła do morza, i stała się trzecia część morza krwią. [9] »I zmarła trzecia część stworzenia mającego duszę (co) wmorzu, i trzecia część okrętów zginęła. [10] »I zatrąbił trzeci anioł, i spadła znieba gwiazda wielka gorająca, jako świeca, i padła na trzecią część rzek, i na źrzódła wodne. [11] »A imię gwiazdy narzeczono Apsintos. I była trzecia część wód jako piołyn, i mnodzy ludzie pomarli od wód że gorzkie (były). [12] »I zatrąbił czwarty anioł, i raniona trzecia część słońca i trzecia część miesiąca, i trzecia część gwiazd że się ich trzecia część zaćmiła, i nie świeciła trzecia część dnia i nocy także. [13] »I widziałem, a usłyszałem jednego anioła (szum) jako orła lecącego śrzodkiem nieba, mówiącego głosem wielkim: Bieda, bieda, bieda, mieszkającym na ziemi, zdrugich głosów trąbnych trzech aniołów mających (jeszcze) trąbić. 
«  Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8 Apokalipsa Jana 9  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).