Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Apokalipsa Jana » Rozdział 7
«  Apokalipsa Jana 6 Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Potym widziałem czterzy anioły stojące na czterzech węgłoch ziemie, dzierżące czterzy wiatry ziemie, aby nie wiały na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. [2] »I widziałem inszego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywącego; i krzyknął głosem wielkim (ku) czterzem aniołom, którym dano szkodzić ziemi i morzu mówiąc: [3] »Nie szkodźcie ziemi ani morzu, ani drzewu, dokąd popieczętujemy sługi Boga naszego, na czelech ich. [4] »I usłyszałem lidźbę napieczętowanych, sto, czterdzieści, czterzy tysiące napieczętowanych, z każdego pokolenia synów Izraelskich. [5] »Zpokolenia Judy dwanaście tysiąc pieczętowanych. Zpokolenia Ruwima dwanaście tysiąc pieczętowanych. Zpokolenia Gadowego dwanaście tysiąc pieczętowanych. [6] »Zpokolenia Azerowego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Neptalima dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Manasesa dwanaście tysięcy pieczętowanych. [7] »Zpokolenia Symeonowego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Isacharowego dwanaście tysięcy pieczętowanych. [8] »Zpokolenia Zabulonowego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Jozefowego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Beniaminowego dwanaście tysięcy pieczętowanych. [9] »Potym widziałem, a ono tłum wielki, którego żaden zliczyć niemógł, ze wszech narodów, i ludzi, i języków, stojąc przed stolcem i przed barankiem, przyobleczeni wszaty białe, a palmy wręku ich. [10] »I krzyczeli głosem wielkim mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu siedzącemu na stolicy, i barankowi. [11] »A wszyscy aniołowie stali około stolice, i (około) starców, i czworga zwierząt, i upadli przed stolicą na oblicze swoje, i pokłonili się Bogu, [12] »Mówiąc: Amen; błogosławieństwo, i sława, i mądrość, i dzięka, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu, na wieki wieków, amen. [13] »I odpowiedział jeden z Starców mówiąc mi: Ci obleczeni wszaty białe kto (są) a zkąd przyszli? [14] »I rzekłem jemu: Panie ty wiesz. I rzekł mi: Ci są co przyszli z utrapienia wielkiego, i wymyli szaty swe, i wybielili we krwi (tego) baranka. [15] »Przeto są przed stolicą Bożą, i służą mu wednie i wnocy wkościele jego, a siedzący na stolicy mieszkać będzie nad nimi. [16] »Nie będą już łaknąć, ani pragnąć, ani padnie na nie słońce, ani wszelki znój. [17] »Bo baranek, który na śrzod stolice, paść je będzie, i zaprowadzi je na żywe źrzódła wód; i otrze Bóg wszelaką łzę od oczu ich. 
«  Apokalipsa Jana 6 Apokalipsa Jana 7 Apokalipsa Jana 8  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).