Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Apokalipsa Jana » Rozdział 6
«  Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6 Apokalipsa Jana 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Widziałem, gdy otwor[z]ył baranek jednę pieczęć; i usłyszałem jedno zwierzę ze czworga mówiące, jako głosem gromowym: Przyjdzi, a oglądaj. [2] »I widziałem, ano koń biały, a siedzący na niem miał łuk; i dan mu wieniec, a wyszedł zwyciężając, i aby zwyciężał. [3] »A gdy otworzył pieczęć wtórą, usłyszałem wtóre zwierzę mówiące: Przyjdzi, a oglądaj. [4] »I wyszedł drugi koń rydzy, a siedzącemu na niem dano mu wziąć pokój z ziemie, i aby jedni drugie zabijali i dano mu miecz wielki. [5] »A gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecie zwierzę mówiące: Przyjdzi, a oglądaj. I widziałem, ano koń wrony, a siedzący na niem miał szale wręce swej. [6] »I Usłyszałem głos zpośrzodku czworga zwierząt mówiący: Obrok pszenice za denarz, a trzy obroki jęczmięnia za denarz, a wina i oliwy nie szkodź. [7] »A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiący: Przyjdzi, a oglądaj. [8] »I ujrzałem, ano koń myszasty, a siedzący na wierzchu, imię jemu mor, a piekło szło za niem i dana im władza na ćwierć ziemie, zabijać mieczem, i głodem i morem, i zwierzęty ziemskiemi. [9] »A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem przed ołtarzem dusze zamordowanych prze słowo Boże, i prze świadectwo które mieli. [10] »I wołały głosem wielkim mówiąc: A dokądże Panie święty, i prawdziwy nie sądzisz, a nie mścisz się krwie naszej nad mieszkającymi na ziemi? [11] »I dano wszytkiem białe szaty i rzeczono im, aby odpoczywali jeszcze (na) czas mały, dokądby się wypełnili i towarzysze ich i bracia ich, którzy mają być pobici jako i oni. [12] »I widziałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, a oto trzęsienie wielkie było, i słońce było czarne jako wor włosiany, i miesiąc był jako krew. [13] »I gwiazdy (niebieskie) pospadały na ziemię, jako figa rzuca owoce swoje, od wielkiego wiatru poruszona. [14] »I niebo odeszło jako księgi zwinione; i wszelka góra, i ostrowy zmiejsc swych ruszyły się. [15] »I królowie ziemscy, i wielmożni, i bogaci, i Hetmanowie, i możni, i wszelki niewolnik, i swobodny, pokryli się do jaskiń, i do skał gornych. [16] »I mówią goram i skałam: padnicie na nas, a skryjcie nas od twarzy siedzącego na stolicy i od gniewu baranka. [17] »Bo przyszedł dzień wielki gniewu jego, a kto się może ostać? 
«  Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6 Apokalipsa Jana 7  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).