Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Apokalipsa Jana » Rozdział 5
«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Widziałem na prawicy siedzącego na stolicy, księgi spisane we wnątrz i zwierzchu, zapieczętowane siedmią pieczęci. [2] »I widziałem anioła mocnego wołającego głosem wielkim: kto jest godzien otworzyć księgi i rozwięzać pieczęci ich? [3] »Lecz żaden nie mógł wniebie ani na ziemi, ani pod ziemią, otworzyć ksiąg, ani patrzyć na nie. [4] »I płakałem wielce, że się żaden godnem nie nalazł, otworzyć i przeczytać ksiąg, ani patrzyć na nie. [5] »A jeden z starców rzekł mi: Nie płacz. Owo przemógł lew, będący zpokolenia Judy, korzeń Dawidów, otworzyć księgi i rozwięzać siedm pieczęci ich. [6] »I widziałem, ano wpojśrzód stolice, i czterzech zwierząt, i wpojśrzód starców baranek stał jako zabity, mając rogów siedm, i oczy siedm, co jest siedm duchów Bożych wysłanych na wszytkę ziemię. [7] »I przyszedł, i wziął księgi zprawice siedzącego na stolicy. [8] »A gdy wziął księgi, czworo zwierząt i dwadzieścia czterzej starcowie padli przed barankiem, mając każdy arfy i bańki złote pełne zapachów, które są modlitwy świętych. [9] »I śpiewali pieśń nową mówiąc: Godzien jesteś wziąć księgi, i otworzyć pieczęci ich, żeś zabit, i kupiłeś nas we krwi twojej, ze wszego pokolenia, i języka, i ludu, i narodu. [10] »I uczyniłeś nas Bogu naszemu królmi i offiarniki. I królować będziemy na ziemi. [11] »I pojrzałem, a usłyszałem głos Aniołów mnogich około stolice, i (około) zwierząt, i starców, a była ich lidźba ćmy ćiem, i tysiące tysięcy. [12] »Mówiąc głosem wielkim: Godzien jest baranek zabity wziąć moc, i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i sławę, i błogosławieństwo. [13] »I wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i po morzu co jest, i co wnich wszytko słyszałem mówiąc: Siedzącemu na stolicy, i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i sława, i dzierżawa na wieki wieków. [14] »A czworo zwierząt mówiły: amen. A dwadzieścia czterzej starcowie padli, i pokłonili się żywącemu na wieki wieków. 
«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).