Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Apokalipsa Jana » Rozdział 3
«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Aniołowi też zboru który w Sardziech napisz: To mówi który ma siedm duchów Bożych, i siedm gwiazd. Wiem twoje uczynki że imię masz, jakobyś żyw, ano martwy jesteś. [2] »Bądź czujny, i zmacniaj i ine co mają umrzeć. Bo nie znalazłem twoich urzynków spełnych przed Bogiem moim. [3] »Pomni przeto coś wziął i słyszał, a chowaj i pokaj się. Co jeśli czuć nie będziesz, przyjdę na cię jako złodziej, a nie wzwiesz której godziny przyjdę na cię. [4] »Ale masz kilka osób w Sardziech, którzy nie zmazali szat swoich, i będą chodzić zemną wbieli, iż dostojni są. [5] »Kto zwycięży, ten obleczon będzie wszaty białe; a nie wymażę imienia jego zksiąg żywota, i wyznam imię jego przed ojcem moim, i przed anioły jego. [6] »Kto ma ucho, niech słyszy co duch mówi zborom. [7] »Aniołowi też zboru, który w Filadelfii, napisz: To mówi święty, prawdziwy, który ma klucz Dawidów, który otwiera, a żaden nie zamyka, i zamyka a żaden nie odmyka. [8] »Wiem twoje uczynki. Oto dałem przed tobą drzwi otworzone, a żaden ich niemoże zamknąć, bo małą masz moc, i zachowałeś moje słowo, i nie zaprzałeś się imienia mego. [9] »Oto daję z szkoły Szatańskiej, co się powiedają być Judami, a nie są, ale kłamają. Oto uczynię je, że przyjdą i pokłonią się przed nogami twemi, i wzwiedzą, że ja ciebie miłuję. [10] »Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, Ja też ciebie zachowam z czasu pokuszenia, który przyjdzie na wszytek świat, doświadczyć mieszkających na ziemi. [11] »Oto przychodzę rychło. Trzymaj co masz, aby kto nie wziął wieńca twego. [12] »Kto zwycięży, uczynię go słupem wkościele Boga mego, a precz nigdy niewynidzie. I napiszę na nim imię Boga mego, i imię miasta Boga mego, nowego Jeruzalema, który zstąpił znieba Boga mojego, i imię moje nowe. [13] »Kto ma ucho niech słyszy, co duch mówi zborom. [14] »A aniołowi zboru Laodykiejskiego napisz: To mówi amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. [15] »Wiem uczynki twoje że jesteś ani zimni, ani gorący, bodajbyś zimny był, albo gorący. [16] »A tak iżeś letni, ani zimny, ani gorący mam cię wyblunąć z ust moich. [17] »Gdyż mówisz, iż bogaty jestem, i zbogaciałem, a nic niepotrzebuję, ano niewiesz, że ty jesteś nędzny, i biedny, i żebrak, i ślepy, i nagi. [18] »Radzę tobie kup sobie złota wypalonego z ognia, abyś ubogaciał, i szaty białe, żebyś oblókł, aby niewidzieć sromoty nagości twojej, a pomaż wódką oczy twoje, żebyś widział. [19] »Ja którekolwiek miłuję strofuję i karzę. Rozrzewniż się przeto a pokaj się. [20] »Oto stoję u drzwi, i kołacę. Jeśli kto usłyszy głos mój, a otworzy drzwi, wnidę k niemu, i wieczerzać będę znim, a on zemną. [21] »Kto zwycięży dam mu siedzieć na stolicy mojej. Jako i ja zwyciężyłem i siadłem z ojcem moim na stolicy jego. [22] »Kto ma ucho niech słyszy, co duch mówi zborom. 
«  Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).