Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Apokalipsa Jana » Rozdział 22
«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Ukazał mi czystą rzekę wody żywej przezroczystą jako kryształ, wypływającą z stolice Bożej, i barankowej. [2] »(A) na środ rynku jego, i z obu stron rzeki drzewo żywota czyniące owoców dwanaście, na każdy miesiąc oddawające owoc swój a listki drzewa (onego) na uleczanie narodów. [3] »I wszelkie przeklęctwo już (tam) nie będzie, ale stolica Boża i barankowa wniej będzie, a słudzy jego służyć będą jemu. [4] »I ujrzą osobę jego, a imię jego na czelech jich. [5] »I noc nie będzie tam, a nie potrzebują kagańca, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg oświeca je; i królować będą na wieki wieków. [6] »I rzekł mi: Te słowa wierne i prawdziwe, a pan Bóg świętych proroków posłał anioła swego ukazać sługom swym co musi być wrychle. [7] »Oto idę rychło. Błogi kto strzeże słów proroctwa ksiąg tych. [8] »A ja (jestem) Johan, który widziałem te (sprawy) i słyszałem; a gdym usłyszał i uwidział, padłem kłaniając się przed nogami anioła ukazującego mi te (rzeczy.) [9] »I rzekł mi: Patrz (abyś) nie (czynił tego). Bo towarzysz twój wspołecznej służbie jestem, i braciej twej proroków, i chowających słowa ksiąg tych. Bogu się kłaniaj. [10] »I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa ksiąg tych, iż czas bliski jest. [11] »Kto krzywdzi niech krzywdzi jeszcze. Kto się plugawi niech się plugawi jeszcze. A sprawiedliwy nięch się usprawiedliwia jeszcze. A święty niech się święci jeszcze. [12] »Oto idę rychło, a zapłata moja zemną, oddać każdemu jako uczynek jego będzie. [13] »Ja jestem Alfa i Omega, Początek i koniec, pierwszy i ostateczny. [14] »Błodzy którzy piorą szaty swoje, aby była ich władza nad drzewem żywota, i (aby) bronami weszli do miasta. [15] »Znadworza lepak psi, i czarownicy i porubnicy, i zabijcy, i obrazom służący, i wszelki nawidzący i czyniący kłamstwo. [16] »Ja Jesus posłałem anioła mego oświadczyć wam to we zborzech. Ja jestem korzeń i ród Dawidów, gwiazda światła i jutrzenna. [17] »I duch i nowa małżonka mówią: Przijdzi. I kto słyszy niech mówi: Przijdzi. A kto pragnie niech przyjdzie. Kto też chce niech bierze wodę żywota darem. [18] »Bo oświadczam (się) wszelkiemu słyszącemu słowa proroctwa ksiąg tych. [19] »Jeśli kto przyłoży ku tem (słowam) przyłoży Bóg nań kaźni napisane wksięgach tych. A jeśli kto odejmuje od słów ksiąg proroctwa tego, odejmie Bóg część jego z ksiąg żywota, i (z) miasta świętego, i z napisanych wksięgach tych. [20] »Mówi świadczący to. Zaiste idę rychło. Amen. Zaiste przijdzi Panie Jesusie. [21] »Łaska Pana naszego Jesusa Christa ze wszemi wami. Amen. 
«  Apokalipsa Jana 21 Apokalipsa Jana 22  


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).