Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Apokalipsa Jana » Rozdział 2
«  Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ANiołowi Efeskiego zboru napisz: To mówi trzymający siedm gwiazd na prawicy swej, który chodzi wpośrzodku siedmi świeczników złotych. [2] »Wiem uczynki twoje i pracę twoję, i cierpliwość twoję, i (to) iż niemożesz znosić złych, i doświadczyłeś tych co się mienią być Apostołmi, a nie są, i znalazłeś je kłamcami. [3] »I znaszałeś, i cierpliwość masz, i prze imię moje pracowałeś a nie padłeś. [4] »Alem mam (nieco) przeciw tobie, iżeś miłość twoję pierwszą opuścił. [5] »Pomni przeto skądeś wypadł, a pokaj się, i pierwsze uczynki czyń. A jeśli nie, przyjdę do ciebie rychło i ruszę świecznik twój zmiejsca jego, jeśli się nie pokajesz. [6] »Ale to masz iż nienawidzisz uczynków Nykolaitskich, których i ja nienawidzę. [7] »Kto ma ucho, niech słyszy co duch mówi zborom. Zwycięzcy dam jeść zdrzewa żywota, które jest wpośrzodku raju Boga mojego. [8] »A aniołowi zboru Smirneńskiego napisz: To mówi pierwszy i ostateczny, który był martwy, a ożył. [9] »Wiem twoje uczynki, i utrapienie i ubóstwo, lecz bogaty jesteś, i bluźnierstwo, tych co się Judami być powiedają, a nie są, ale szkoła szatańska. [10] »Nic się (tego) niebój co masz ucierpieć. Oto przyjdzie (czas że niektóre) zwas wrzuci diabeł do ciemnice abyście doświadczeni, i będziecie mieć utrapienie (przez) dni dziesięć. Bądź wierny aż do śmierci, a dam tobie wieniec żywota. [11] »Kto ma ucho niech słyszy, co duch mówi zborom. Zwycięzca nie będzie obrażon od śmierci wtórej. [12] »Aniołowi lepak zboru który w Pergamie napisz: To mówi który ma miecz z obu stron ostry. [13] »Wiem gdzie mieszkasz, gdzie stolica szatana, i (to, iż) trzymasz imię moje, a nie przałeś się wiary mojej, i w ony dni, gdy Antypas świadek mój wierny zabit u was gdzie mieszka szatan. [14] »Alem mam przeciwko tobie nie wiele, iż masz tam trzymające naukę Balaamowę, który nauczył Balaka porzucić obrażenie przed obliczem synów Izraelowych jeść bałwańską rzeź, i plugawić się porubstwem. [15] »(2:15a) Tak masz i ty trzymające naukę Nykolaitów [16] »(2:15b) takież pokaj się. A jeśli nie, przyjdę (k) tobie rychło, i pobiję się znimi mieczem ust moich. [17] »(2:16) Kto ma ucho niech słyszy co duch mówi zborom. Zwycięzcy dam jeść z manny skrytej, i dam mu kamyk biały, a na kamyku imię nowe napisane, którego żaden nie wie, jedno kto (je) bierze. [18] »(2:17) A aniołowi zboru Thyatyrskiego napisz: To mówi syn Boży, który ma oczy swe jako płomień ognisty, a nogi jego podobne mosiądzowi. [19] »(2:18) Wiem twoje uczynki, i miłość, i posługowanie, i wiarę i cierpliwość twoję, i uczynki twe ostatnie obfitsze niż pierwsze. [20] »(2:19) Ale mam na cię mało, iż dopuszczasz niewieście Jezabeli, która się zowie prorokinią uczyć a zwodzić sługi moje, plugawić się, i bałwańską rzeź jeść. [21] »(2:20) I dałem jej czas, aby się pokajała, lecz niechce się pokajać nieczystości swej. [22] »(2:21) Oto ja wrzucę ją do łoża, a co się znią plugawili do utrapienia wielkiego, jeśli się nie pokają uczynków swych. [23] »(2:22) A dzieci jej pobiję w śmierci. I wzwiedzą wszytkie zbory, iż ja jestem co rozbieram nerki i serca. I dam zwas każdemu wedle uczynków jego. [24] »(2:23) Wam lepak mówię drugim którzyście w Thyatyrze: którzykolwiek nie mają nauki tej, a którzy nie poznali (tych) głębokości jako mówią Szatańskich, nie włożę na was inszego brzemienia. [25] »(2:24) Wszakże co macie trzymajcie, aż gdy przyjdę. [26] »(2:25) A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu władzą nad narody. [27] »(2:26) I paść je będzie prętem żelaznym, jako naczynie garnczarskie pokruszą się. (2:27a) Jakom i ja wziął u ojca mojego. [28] »(2:27b) Dam też jemu gwiazdę jutrzenną. [29] »(2:28) Kto ma ucho niech słyszy co duch mówi zborom. 
«  Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).