Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Apokalipsa Jana » Rozdział 16
«  Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16 Apokalipsa Jana 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Usłyszałem głos wielki z kościoła mówiący siedmi aniołom: Idźcie wylejcie bańki gniewu Bożego na ziemię. [2] »I szedł pierwszy a wylał bańkę swoję na ziemię, i stał się wrzód zły i szkodliwy na ludzie mające cechę zwierzowę, i (na te) co się kłaniają obrazowi jego. [3] »A (po tym) wtóry anioł wylał bańkę swoję, na morze, i było jako krew martwego, i wszelka dusza żywa zmarła wmorzu. [4] »A trzeci anioł wylał bańkę swoję na rzeki i na źrzódła wodne, i były krwią. [5] »I usłyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, który jesteś, i który byłeś i wielebny, i iżeś to osądził. [6] »Iż krew świętych i proroków wylali, teżeś im krew dał pić. Bo godni są. [7] »I usłyszałem iny głos mówiący: Tak panie Boże wszechmocny, prawdziwe, i sprawiedliwe sądy twoje. [8] »A czwarty anioł wylał bańkę swoję na słońce, i dano mu znoić ludzi w ogniu. [9] »I znoili się ludzie znojem wielkim, i bluźnili imię Boga mającego władzą nad temi kaźniami, a niepokajali się dać mu sławy. [10] »A piąty anioł wylał bańkę swoję na stolicę zwierza, i stało się królestwo jego ciemne, i żwali języki swoje zbólu. [11] »I bluźnili Boga niebieskiego zbólów swoich, i wrzodów swoich, a nie pokajali się uczynków swoich. [12] »A szósty anioł wylał bańkę swoję na rzekę wielką Ewfrat, i wyschła woda jej, aby nagotowana droga Królowi ze wschodu słońca idącemu. [13] »I widziałem z paszczęki Smokowej, i z paszczęki zwierza, i zgęby kłamliwego proroka, duchy trzy nieczyste podobne żabam (lazące.) [14] »Bo są duchowie czartowscy czyniący znamiona, i idą na króle wszytkiego świata, zebrać je na bitwę dnia onego wielkiego, Boga wszechmocnego. [15] »Oto idzie jako złodziej; błogi kto czuje, i strzeże szat swych, aby nie chodził nago i nie uwidzianoby sromoty jego. [16] »I zbierze je na miejsce nazwane po Hebrejsku Armagedon. [17] »I wylał siódmy anioł bańkę swoję na powietrze, i wyszedł głos znieba od stolice mówiący: stało się. [18] »I były głosy, i błyskawice, i gromy, i trzęsienie ziemie było wielkie, jakie nie było odtąd jako ludzie zstali się na ziemi, takie trzęsienie, tak wielkie. [19] »I rozpadło się miasto (ono) wielkie na trzy części, i miasta narodów upadły. I Babilon wielki przyszedł na pamięć przed Bogiem, żeby mu dał czaszę wina zapalczywości gniewu swego. [20] »A (tak) wszelki ostrów uciekł, i góry nie znalazły się. [21] »I grad wielki jako cętnarowy zpadł znieba na ludzi, i bluźnili ludzie Boga dla kaźni gradowej, iż wielka była barzo. 
«  Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16 Apokalipsa Jana 17  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).