Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Apokalipsa Jana » Rozdział 1
«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »OBjawienie Jesusa Christa, które jemu dał Bóg, aby pokazał sługom swym co musi być wrychle. I dał znać, posławszy przez anioła swego, słudze swemu Johanowi. [2] »Który świadczył słowo Boże, i świadectwo Jesusa Christa, i cokolwiek widział. [3] »Błogi kto czyta, i słyszy słowa proroctwa tego, i chowa co wniem napisano. Bo czas bliski. [4] »Johan siedmi zborom które w Azij. Łaska wam i pokój, od tego który jest, i który był, i będzie, i od siedmi duchów, którzy są przed stolicą jego. [5] »I od Jesusa Christa, (który jest) świadek wierny, pierworodny zmartwych, i przedniejszy (z) królów ziemskich; który nas umiłował, i omył nas zgrzechów we krwi swej. [6] »I uczynił nas Królmi i offiarniki Bogu i ojcu swemu. Temu sława, i dzierżawa na wieki wieków, amen. [7] »Oto przyjdzie z obłokami, a ujrzy (go) wszelkie oko, i którzy go zbodli. I płakać będą nad nim wszytkie pokolenia ziemne. Tak, amen. [8] »Ja jestem Alfa i Omega mówi Bóg, który jest, i był, i będzie, wszechmocny. [9] »Ja Johan brat wasz i uczęstnik w utrapieniu i wkrólestwie, i (w) ucierpieniu Jesusa Christa, byłem na ostrowie który zową Patmem prze słowo Boże, i świadectwo Jesusa Christa. [10] »Byłem w duchu wdzień pański, i usłyszałem za sobą głos wielki, jako trąby mówiącej: [11] »Co widzisz napisz do ksiąg, i pośli siedmi zborom, które w Azij. Do Efeza, i do Smirny, i do Pergamu, i do Thyatyry, i do Sard, i do Filadelfij, i do Laodykij. [12] »I obróciłem się (chcąc) widzieć głos który mówił zemną. A obróciwszy się ujrzałem siedm świeczników złotych. [13] »A w pośrzodku świeczników podobnego synowi człowieczemu, obleczonego wdługą szatę, i przepasanego u piersi pasem złotym. [14] »A głowa jego i włosy białe, jako wełna biała, by śnieg. A oczy jego by płomień ognisty. [15] »Nogi lepak jego podobne mosiądzowi, by wpiecu gorające. A głos jego, by głos wód mnogich. [16] »A miał na prawej swej ręce siedm gwiazd. A z ust jego miecz z obu stron ostry wychodził. A twarz jego, by słońce świeci wmocy swej. [17] »A gdym to ujrzał, padłem do nóg jego by martwy. I włożył prawą swą rękę na mię, mówiąc mi: niebój się, ja jestem pierwszy i ostateczny. [18] »I żywący, a byłem martwy, a oto żywy jestem na wieki wieków. A mam klucze (do) piekła i (do) śmierci. [19] »Napisz przeto coś widział, i co ma być potym. [20] »Tajemnica siedmi gwiazd któreś widział na prawicy mojej, i siedm świeczników złotych: Siedm gwiazd, aniołowie są siedmi zborów. A siedm świeczników któreś widział, siedm zborów są. 
«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).