Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List Judy » Rozdział 1
«  3 List Jana 1 List Judy 1 Apokalipsa Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »JUda Jesusa Christa sługa, a brat Jakobów, w Bogu ojcu umiłowanym, a Jesusem Christusem zachowanym, (i) wezwanym. [2] »Zmiłowanie wam i pokój i miłość niech się rozmnoży. [3] »Namilszy, (gdyż) wszelkie staranie czynię, żebym pisał do was o społecznem naszem zbawieniu, (słusznie) musiałem pisać wam napominając abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. [4] »Bo podeszli niektórzy ludzie dawno wprzód napisani na to osądzenie, niezbożni, Boga naszego łaskę przestawiając do plugastwa; i samego gospodarza Boga i Pana naszego Jesusa Christa zapierając się. [5] »Przypomnieć lepak wam chcę, gdyż to raz wiecie że pan wywiodszy lud z Eiptu, po wtóre niewierzące zatracił. [6] »Anioły też którzy nie zachowali swego początku, ale opuścili swe mieszkanie na osądzenie wielkiego dnia okowami wiecznemi pod ciemność zachował. [7] »Jako Sodoma i Gomora, i ine około nich miasta, które się na tenże obyczaj splugawiły, i poszły za cudzym ciałem, wystawione są na wzór, ognia wiecznego skazanie podstąpiwszy. [8] »Takież zaiste i ci ospali, ciało przedsię plugawią, a panowania odrzucają, sławne też (urzędy) bluźnią. [9] »Ano Michael Archanioł gdy się z dyabłem przepierając swarzył o ciało Moiżeszowe, nie śmiał (nań) sądu podnieść bluźnierstwa, ale rzekł: Niechci zagrozi pan. [10] »Lecz ci czegokolwiek niewiedzą bluźnią, a cokolwiek zprzyrodzenia, jako nieme zwierzęta umieją, wtem się każą. [11] »Biada im, iż drogą Kainową poszli, a zwiedzieniem Balaamowej zapłaty wylali się, i sporem Koreowym zginęli. [12] »Ci są, co na biesiadach waszych (są) swędry, społem używając, zuchwale siebie pasąc, obłoki bezwodne od wiatrów obnoszone, drzewa jesienne, nie płodne, dwakroć obumarłe, i wykorzenione. [13] »Wały okrutne morskie, pieniąc swoje sromoty, gwiazdy obłędliwe, którym gęsta ciemność na wieki zachowana. [14] »A Prorokował i o tych siódmy od Adama Enoch, mówiąc: Oto przyszedł pan w świętych ćmach swych. [15] »Uczynić sąd na wszech (i) strofować wszytki niezbożniki, o wszytki uczynki niezbożności ich, których niezbożnie używali, i o wszytkie przykrości, które mówili nań grzeszni niezbożnicy. [16] »Ci są szemracze, narzekacze, wedle żądz swych chodzący, a gęba ich mówi nadętości, dziwujący się osobam dla pożytku. [17] »Lecz wy namilszy, pamiętajcie słowa przepowiedziane od posłańców pana naszego Jesusa Christa. [18] »Którzy mówili wam, iż w ostateczny czas przyjdą naśmiewcy, wedle swych żądz niezbożności chodząc. [19] »Ci są co się sami odłączają, cieleśni, ducha niemający. [20] »Lecz wy namilszy na naświętszej waszej wierze budujący siebie, wduchu świętem modląc się. [21] »Sami się wmiłości Bożej zachowajcie, oczekawając zmiłowania pana naszego Jesusa Christa do żywota wiecznego. [22] »A owe jednak z rozsądkiem strofujcie. [23] »Owe lepak wstrachu zbawiajcie, z ognia wyrywając, nienawidząc i co od ciała plugawej koszule. [24] »Lecz mogącego ustrzec was bez zgrzeszenia, i postawić przed oblicznością sławy swej bez przygany, w rozradowaniu. [25] »Samemu mądremu Bogu zbawicielowi naszemu, przez Pana naszego Jesusa Christa, sława, i wielmożność, dzierżawa, i władza, teraz i na wszytki wieki. Amen. 
«  3 List Jana 1 List Judy 1 Apokalipsa Jana 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).