Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List Jana » Rozdział 1
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »STarszy wybranej paniej, i dziatkam jej, które ja miłuję wprawdzie, a nie ja jeden, ale i wszyscy co poznali prawdę. [2] »Dla prawdy trwającej w nas i znami będzie na wieki. [3] »(Niech) będzie znami łaska, zmiłowanie, pokój, od Boga ojca, i od pana Jesusa Christa syna (tego) ojca, wprawdzie i wmiłości. [4] »Rozradowałem się barzo, żem znalazł zdzieci twoich chodzące w prawdzie, jakośmy roskazanie wzięli od ojca. [5] »A teraz proszę cię pani, nie jako roskazanie pisząc ci nowe, ale któreśmy mieli od początku, abychmy miłowali jedni drugie. [6] »A ta jest miłość, abychmy chodzili wedle roskazania jego. A to jest roskazanie jego, jakoście słyszeli od początku, abyście wniem chodzili. [7] »Gdyż mnodzy zwodzicielowie weszli na świat, nie wyznawający Jesusa Christa przyść wciele. Takowy (każdy) zwodziciel jest i Antykryst. [8] »Baczcie, abyście nie utracili, coście napracowali, ale byście zapłatę zupełną wzięli. [9] »Wszelki kto przestępuje a nie trwa wnauce Christusowej, Boga nie ma; kto trwa wnauce Christusowej, ten i ojca i syna ma. [10] »Jeśli kto przychodzi k wam, a tej nauki nie niesie, nie przyjmujcie go wdom, i pozdrowienia mu nie mówcie. [11] »Bo kto jemu pozdrowienie mówi, uczęstnik (jest) uczynków jego złośliwych. (Otom wam przepowiedział, abyście się wdzień pański niewstydzili.) [12] »Wiele mając wam pisać, niechciałem przez papier i inkaust. Bo spodziewam się przyść do was, a ustnie mówić, aby wesele nasze było zupełne. [13] »Pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej. Amen. 
«  1 List Jana 5 2 List Jana 1 3 List Jana 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).