Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List Jana » Rozdział 4
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »NAmilejszy, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są. Gdyż mnodzy kłamliwi prorocy wyszli na świat. [2] »Przez to poznawajcie duch Boży. Wszelki duch który wyznawa Jesusa Christa iż w ciele przyszedł z Boga jest. (A wszelki duch który rozrusza Jesusa Christa z Boga nie jest.) [3] »Zaś wszelki duch który nie wyznawa Jesusa Christa, iż wciele przyszedł, z Boga nie jest. A to jest Antychrystów, któregości słyszeli iż przyjdzie, i teraz na świecie już jest. [4] »Wy z Boga jesteście dziatki, i zwyciężyliście, gdyż więtszy jest co w was, niż co na świecie. [5] »Ci zświata są, dla tego zświata mówią, a świat ich słucha. [6] »My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga nie słucha nas. Ztąd znamy ducha prawdy, i ducha błędu. [7] »Namilejszy, miłujmy jedni drugie, gdyż miłość z Boga jest, a wszelki kto miłuje, z Boga się urodził, i zna Boga. [8] »Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg miłość jest. [9] »Wtem zjawiła się miłość Boża wnas, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abychmy żyli przezeń. [10] »Wtem jest miłość, nie iżeby my umiłowali Boga, ale że (on) sam umiłował nas, i posłał syna swego ubłaganiem za grzechy nasze. [11] »Namilejszy, jeśli tak umiłował nas Bóg, i my dłużniśmy jedni drugie miłować. [12] »Boga nikt nigdy nieoglądał. Jeśli miłujem jedni drugie, Bóg w nas mieszka, i miłość jego doskonała jest wnas. [13] »Wtym poznawamy że wniem mieszkamy, a on wnas, że z ducha swego dał nam. [14] »A my oglądaliśmy, i świadczemy, że ociec posłał syna zbawicielem świata. [15] »Jeśli kto wyzna, że Jesus jest syn Boży, Bóg wnim mieszka, a ten w Bogu. [16] »A my poznaliśmy, i uwierzyliśmy miłości którą ma Bóg wnas. Bóg miłość jest. A kto mieszka wmiłości, w Bogu mieszka a Bóg wnim. [17] »Wtem wypełnia się miłość wnas, abychmy bezpieczeństwo mieli wdzień sądu, iż jako on jest, i my jesteśmy na tym świecie. [18] »Bojaźni miemasz wmiłości, ale doskonała miłość precz wyrzuca bojaźń; gdyż bojaźń mękę ma. A kto się boi, nie jest doskonały wmiłości. [19] »My przeto miłujemy go, że (on) sam pierwej umiłował nas. [20] »Jeśliby kto rzekł, iż miłuję Boga, a brataby swego nienawidział, kłamca jest. Bo kto nie miłuje brata swego którego widział, Boga którego niewidział jako może miłować? [21] »A toć przykazanie mamy od niego, aby kto miłuje Boga, miłował brata swego. 
«  1 List Jana 3 1 List Jana 4 1 List Jana 5  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).