Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List Jana » Rozdział 3
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »BAczcie jaką miłość dał nam ociec, abychmy dziećmi Bożymi zwani byli. Przeto świat niezna nas, że jego nie zna. [2] »Namilszy, teraz dzieci Boże jesteśmy, lecz się jeszcze niepokazało co będziem; wiemy lepak, iż gdy się pokaże, podobni jemu będziemy, gdyż ujrzymy go jako jest. [3] »A wszelki kto ma nadzieję wnim, oczyścia się, jako i on czysty jest. [4] »Wszelki kto czyni grzech, i nieprawość czyni. Bo grzech jest nieprawość. [5] »A wiecie że się on zjawił, aby grzechy nasze odjął, a grzechu wnim niemasz. [6] »Wszelki kto wnim trwa nie grzeszy, wszelki kto grzeszy nie widział go, ani go poznał. [7] »Dziateczki, żaden niech was niezwodzi; kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako i on sprawiedliwy jest. [8] »Kto czyni grzech z diabła jest, gdyż od początku diabeł grzeszy. Na to się zjawił syn Boży, aby rozruszył sprawy diabelskie. [9] »Wszelki kto się urodził z Boga, grzechu nie czyni, iż nasienie jego wnim trwa, i niemoże grzeszyć, iż się z Boga urodził. [10] »Wtym jawne są dzieci Boże, i dzieci diabłowe. Wszelki kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i kto niemiłuje brata swego. [11] »Gdyż to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abychmy miłowali jeden drugiego. [12] »Nie jako Kain (który) ze złośliwego był, i zabił brata swego. A dla czego zabił go? Iż sprawy jego (samego) złośliwe były, a brata jego sprawiedliwe. [13] »Niedziwujcie się bracia moi, jeśli was nienawidzi świat. [14] »My wiemy żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braty. Kto niemiłuje brata, trwa wśmierci. [15] »Wszelki nienawidzący brata swego, mężobójca jest. A wiecie że wszelki mężobójca niema żywota wiecznego wsobie trwającego. [16] »Wtem poznaliśmy miłość, iż on za nas duszę swoję położył. [17] »I my dłużni za braty dusze kłaść. A ktoby miał żywności świetskie, i baczyłby brata swego potrzebującego, a zamknąłby wnętrzności swe od niego, jako miłość Boża trwa wnim? [18] »Dziateczki moje, nie miłujmy słowem ani językiem, ale skutkiem i prawdą. [19] »I wtem poznawamy że zprawdy jesteśmy, i przed nim uspokoimy serca nasze. [20] »Bo jeśli nas strofuje serce (nasze,) więtszy jest Bóg niż serce nasze, i zna wszytko. [21] »Namilszy, jeśli nas nie strofuje serce nasze, śmiałość mamy ku Bogu. [22] »A oczbyśmy prosili weźmiemy u niego, iż przykazania jego chowamy, i godne (sprawy) przed nim czyniemy. [23] »A to jest przykazanie jego, abychmy wierzyli imieniu syna jego Jesusa Christa, i (abychmy) miłowali jedni drugie, jako dał nam przykazanie. [24] »A kto chowa przykazania jego, wnim trwa, a on wnim. Wtym lepak poznawamy, iż mieszka wnas, zducha którego nam dał. 
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).