Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List Piotra » Rozdział 1
«  1 List Piotra 5 2 List Piotra 1 2 List Piotra 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »SImon Piotr sługa i Apostoł Jesusa Christa, tem którzy równie kosztowną znami otrzymali wiarę wsprawiedliwości Boga naszego i zbawiciela Jesusa Christa. [2] »Łaska wam i pokój niech się rozmnoży w poznaniu Boga i pana naszego Jesusa. [3] »Jakoż wszytko nam Boskiej mocy jego, co ku żywotu i zbożności (należy) podarowano przez poznanie (onego) który nas przyzwał przez sławę i cnotę. [4] »Przez co nam kosztowne, i najwiętsze obietnice są darowane, abychmy przez nie zostali boskiego przyrodzenia uczęstniki, odbieżawszy (onej) skazy która na świecie wpożądaniu. [5] »A sami też k temu, wszytkiej pilności przyłożywszy, podawajcie w wierze waszej, cnotę, a wcnocie umiejętność. [6] »W umiejętności lepak skromność, a wskromności cierpliwość, wcierpliwości zaś zbożność. [7] »A wzbożności, braterską miłość, a wbraterskiej miłości, lubość. [8] »Bo ponieważ to macie i obfitujecie, nie uczyni was próżnującymi, ani bez pożytecznemi, ku uznaniu pana naszego Jesusa Christa. [9] »Bo u kogoby tego nie było, ślepy jest, nie daleko widząc, przepamiętanie wziąwszy oczyścienia dawnego, swych grzechów. [10] »A tak więcej bracia starajcie się, abyście przez dobre uczynki, mocne uczynili wasze wezwanie i wybranie. Bo to czyniąc nie upadniecie nigdy. [11] »Bo tak bogato się wam poda weście do wiecznego królestwa Pana naszego, i zbawiciela Jesusa Chrustusa. [12] »Przeto nie omieszkam zawżdy was upominać o tym, acz wiedzące i utwierdzone wprzytomnej prawdzie. [13] »Bo słuszno (być) mnimam, póki jestem wtem namiecie, pobudzać was wnapominaniu. [14] »Wiedząc że rychłe jest odłożenie namiotu mego, jakoż i Pan nasz Jesus Christus upewnił mię. [15] »Lecz postaram się, abyście zawżdy (mogli) mieć po mojem wyściu cobyście wspominali. [16] »Bo nienaśladując mądrze złożonych baśni oznajmiliśmy wam Pana naszego Jesusa Christa moc i przyście, aleśmy sami widzieli jego wielmożność. [17] »Bo wziął u Boga ojca cześć i sławę, gdy takowy głos k niemu przyszedł od wielmożnej sławy: Ten jest syn mój namilszy, na którym ja przestawam. [18] »A ten głos słyszeliśmy znieba zniesiony, znim będąc na górze świętej. [19] »I mamy mocniejsze prorockie słowo, którego pilnując dobrze czynicie, jako świece świecącej wciemnem miejscu, dokąd się dzień oświeci, i jutrzenka wznidzie wsercach waszych. [20] »To pierwej wiedząc, że wszelkie proroctwo pisma, wsamo osobnem wykładaniu nie bywa. [21] »Bo nie chucią człowieczą przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od ducha świętego natchnieni mówili święci ludzie Boży. 
«  1 List Piotra 5 2 List Piotra 1 2 List Piotra 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).