Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List Piotra » Rozdział 5
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »STarszych którzy u was proszę (ja) też starszy, i świadek ucisków Christusowych, i uczestnik sławy która się ma pokazać. [2] »Paście stado Christusowe które u was, doglądając nie zmuszenia, ale dobrowolnie, nie dla szpetnego zysku, ale zchuci. [3] »Ani jako panujący nad dziedzictwem ale wzorami będąc stada. [4] »A gdy się zjawi arcypasterz, weźmiecie nie zwiędły wieniec sławy. [5] »Takież (wy) młodzi poddawajcie się starszym. Wszyscy jeden drugiemu będąc poddani, pokorę wnątrz trzymajcie. Gdyż Bóg pysznym przeciwi się, a pokornym daje łaskę. [6] »Przeto uniżcie się pod możną rękę Bożą, aby was wywyższył wczas (nawiedzenia.) [7] »Wszelkie troskanie wasze składając nań, gdyż on ma staranie o was. [8] »Trzeźwi bądźcie, czujcie, boć przeciwnik wasz dyabeł, jako lew rycząc krąży, szukając kogoby pożarł. [9] »Któremu przeciwcie się mocni wiarą, wiedząc (że) też utrapienia wświecie (od) waszego braterstwa wypełniają się. [10] »Lecz Bóg wszelkiej łaski, który nas wezwał do swej wiecznej sławy w Christusie Jesusie, na chwilę utrapiwszy, sam was doskonałymi uczyni, utwierdzi, zmocni, ugruntuje. [11] »Jemuż sława i dzierżawa na wieki wieków, amen. [12] »Przez Sylwana wam wiernego brata, jako mnimam krótkom napisał; napominając i świadcząc tę być prawdziwę łaskę Bożą, do którejeście przystąpili. [13] »Pozdrawia was, która w Babilonie (jest) społem wybrana, (gromada) i Marek syn mój. [14] »Pozdrówcie się jedni drugie wpocałowaniu miłości. Pokój wam wszem, w Christusie Jesusie. Amen. 
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).