Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List Jakuba » Rozdział 2
«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia moi, nie na osoby patrząc miejcie wiarę sławy pana naszego Jesusa Christa. [2] »Bo jeśliby wszedł do zboru waszego mąż, złoty pierścień nosząc, w odzieniu światłem; wszedłby też i ubogi w plugawem odzieniu. [3] »A wejrzelibyście na noszącego odzienie światłe, i rzeklibyście mu: Ty siądź tu poczciwie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty tam stój abo siądź tu pod podnoszkiem moim. [4] »Izali nie rozsądziliście sami między sobą, i zastaliście sędziami myśli złościwych? [5] »Słuchajcie bracia moi mili. Nie obrałli Bóg ubogich świata tego bogatemi w wierze, i dziedzicmi królestwa, które obiecał (tym) którzy go miłują. [6] »Wy lepak nie uczciliście ubogiego. Izali bogaci gwałtem nie uciskają was, i ci włóczą was do sądów? [7] »Nie cili bluźnią imię dobre którym się wy ozywacie? [8] »Jeśli wżdy zakon wypełniacie królewski wedle pisma: Umiłujesz bliźniego twego jako siebie samego, dobrze czynicie. [9] »Lecz jeśli na osobę patrzycie, grzech działacie, i strofowaniście od zakonu jako przestępcy. [10] »Bo którykolwiek cały zakon zachowa a upadnie w jednem (roskazaniu), został winnym wszech. [11] »Bo kto rzekł: nie zcudzołożysz, rzekł też: nie zabijesz. Choć przeto niebędziesz czudzołożyć, lecz zabijesz, zostałeś przestępcą zakonu. [12] »Tak mówcie, i tak czyńcie, jako ci (którzy) przez zakon swobody macie być sądzeni, [13] »Bo sąd bez zmiłowania (będzie) nieczyniącemu zmiłowania. I chłubi się zmiłowanie (przeciw) sądu. [14] »Co za pożytek bracia moi, jeśli kto mówi że wiarę ma, a uczynków niema? Możeli go wiara zbawić? [15] »Jeśli lepak brat albo siostra nadzy będą, i niedostatek mając powszedniego wychowania, [16] »A rzekłby im kto zwas: Idźcie wpokoju, zgrzejcie się i nasyćcie się, a nieda im potrzeb cielesnych. Co za pożytek? [17] »Tak i wiara, jeśli uczynków niema, martwa jest wsobie. [18] »Ale rzecze kto: Ty wiarę masz, a ja uczynki mam: Ukaż mi wiarę twoję, krom uczynków twych, a ja ukażę tobie z uczynków moich wiarę moję. [19] »Ty wierzysz, że Bóg jeden jest? Dobrze czynisz. I czarci wierzą i drżą. [20] »A Chcesz wiedzieć o marny człowiecze, iż wiara krom uczynków martwa jest. [21] »Abraham ociec nasz nie z uczynkówli usprawiedliwion, przyniozszy Izaaka syna swego na ołtarz? [22] »Baczysz że wiara pospołu pomaga uczynkom jego, a z uczynków wiara się wykonała? [23] »I wypełniło się pismo mówiące: Uwierzył Abraham Bogu, i poczytano mu ku sprawiedliwości i nazwan jest przyjacielem Bożym. [24] »Przeto widzicie iż z uczynków usprawiedliwion bywa człowiek, a nie z wiary tylko? [25] »Takież też i Rachab wszetecznica nie z uczynkówli usprawiedliwiona, przyjąwszy szpiegi, i iną drogą wypuściwszy? [26] »Bo jako ciało krom ducha martwe jest, tak i wiara krom uczynków martwa jest. 
«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).