Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Hebrajczyków » Rozdział 9
«  List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »MIało przeto jednak pierwsze przymierze usprawiedliwienia służby i świętynię świetską. [2] »Bo namiot sprawion pierwszy, wktórem (był) i świecznik, i stół, i wykładanie chlebów, który to świętynią zową. [3] »(9:3a) Lecz za zasłoną drugi namiot, nazwany święte świętych, [4] »(9:3b) mając złotą kadzidlnicę, i skrzynię przymierza oprawioną zewsząd złotem, wktórej wiaderko złote, mające Mannę, i laska Aaronowa co zakwitnęła, i tablice przymierza. [5] »(9:4) A na wierzchu jej Cheruwimowie sławy, zasłaniający ubłagalnicę. Oczem teraz nielza mówić z osobna. [6] »(9:5) A to tak sprawiwszy, do pierwszego jednak namiotu zawżdy wchadzali offiarnicy służby wykonywając. [7] »(9:6) Lecz do wtórego raz wrok sam jeden arcyoffiarnik nie beze krwie, którą przynosi za siebie, i za ludskie obłędliwości. [8] »(9:7) Czem oznajmuje duch święty, że jeszcze nie objawiona była droga do świętych (pałaców) póki jeszcze pierwszy namiot ma stanie. [9] »(9:8) Które podobieństwo (było) na czas niniejszy, wedle którego i dary offiary przynoszone bywają, niemogące na sumnieniu doskonałemi uczynić służącego. [10] »(9:9) Tylko (w)jedłach i napojach, i wrozlicznych kąpielach, i cielesnych usprawiedliwieniach, aż do czasu naprawienia, założone. [11] »(9:10) Lecz Christus przystępujący arcyoffiarnik przyszłych dóbr, przez więtszy i dostateczniejszy namiot nie ręką czyniony, to jest, nie tego stworzenia, [12] »(9:11) Ani przez krew kozłów i byków, lecz przez własną krew, wszedł raz do świętych (pałaców) wieczne odkupienie nalazszy. [13] »(9:12) Bo jeśli krew byków i kozłów, i popiół cielice wkropiona (na) nieczyste, święci k cielesnej czystości, [14] »(9:13) Jako więcej krew Christusowa, który przez duch świętego siebie przyniósł niepowinnego Bogu, oczyści sumnienie nasze od martwych uczynków na to (żebyście mogli) służyć Bogu żywącemu? [15] »(9:14) I dla tego, nowej umowy pośrzednikiem jest, żeby za przyczyną śmierci, na odkupienie (onych) przestępstw co pod pierwszym przymierzem, obietnice wzięli wezwani, wiecznego dziedzictwa. [16] »(9:15) Bo gdzie testament, (tam) śmierć musi być testame[n]t czyniącego. [17] »(9:16a) Bo testament wmartwych twardy, ponieważ tedy niema mocy gdy żywie on co ji uczynił. [18] »(9:16b) Dla tego i ono pierwsze (przymierze) nie beze krwie było obnowione. [19] »(9:17) Bo rozpowiedziawszy wszelką zapowiedź wedle zakonu Moiżesz wszemu ludowi, wziąwszy krew cielęcą i kozłową, zwodą i zwełną czerwcem ukraszoną, i z hizopem, zarazem i księgi i wszytek lud pokropił. [20] »(9:18) Rzekąc: Ta krew umowy, którą rozkazał wam Bóg. [21] »(9:19) Lecz i namiot, i wszytko naczynie służby (świętej) krwią takież pokropił. [22] »(9:20) A jako we krwi wszytko się oczyścia wedle zakonu, a beze krwie wylania nie bywa odpuszczenie. [23] »(9:21) Przeto musiały jednak fizerunki (pałaców) które wniebiesiech, takowemi się (rzeczami) oczyścić; lecz samy niebieskie (pałace) lepszemi offiarami niż temi. [24] »(9:22) Bo nie do ręką uczynionych świętych (pałaców) wszedł Christus (które są) kształtami prawdziwych (pałaców) ale do samego nieba, teraz jawić się osobie Bożej za nas. [25] »(9:23) A nie (dla tego) aby często przynosił siebie, jako arcyoffiarnik wchodzi co rok do świętych (miejsc) ze krwią cudzą. [26] »(9:24) Ponieważ musiałby często cierpieć od założenia świata: lecz ninie raz na skończenia wieków, dla odłożenia grzechu, przez offiarowanie siebie zjawił się. [27] »(9:25a) A wedle onego iż założono człowiekowi raz umrzeć, a potym sąd; [28] »(9:25b) tak i Christus raz offiarowan, aby mnogich zniósł grzechy, a drugi raz krom grzechu zjawi się tym co go czekają na zbawienie. 
«  List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).