Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Hebrajczyków » Rozdział 5
«  List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »BO wszelki Arcyoffiarnik zludzi wzięty, dla ludzi postanowion bywa, (wtem) co ku Bogu: aby przynosił i dary i ofiary za grzechy. [2] »Zarówno żałować mogący nieumiejętnych i błądzących, ponieważ i sam otoczon mdłością. [3] »I dla tej dłużen, jako za lud, tak i zasię przynosić za grzechy. [4] »A nie bierze sobie nikt (tej) czci, ale zazwany od Boga, jako i Aaron. [5] »Także i Christus nie sam się rozsławił być arcyoffiarnikiem, ale który mówił do niego: Syn mój jesteś ty, ja dzisia spłodziłem cię. [6] »Jako i indzie mówi: Ty offiarnik na wieki, wedle porządku Melchisedeka. [7] »Który we dni ciała swego i modlitwy i proźby ku onemu który ji mógł ratować z śmierci, zkrzykiem mocnym i łzami, przyniósł, i wysłuchan z strachu. [8] »A choć będąc synem, nauczył się od (onich mąk) które cierpiał, posłuszeństwa. [9] »A doskonałym (zostawszy) stał się wszem słuchaczom swoim przyczyną zbawienia wiecznego. [10] »Nazwan od Boga arcyoffiarnikiem wedle porządku Melchisedeka. [11] »O któremby wiele mówić, i trudnoby tłumaczyć: ponieważ staliście się leniwi słuchać. [12] »Bo i coście dłużni być uczycielmi wedle czasu, zasię potrzebujecie żeby was uczono, które są porządki początku wymow Bożych; i staliście się (takiemi co) potrzebują mleka a nie mocnego jedła. [13] »Bo wszelki co używa mleka, (jeszcze) niezprosta zrzeczą sprawiedliwości, bo niemowniątko jest. [14] »Doskonałych lepak jest mocne jedło, którzy prze zwyczaj smaki mają wyprawione, ku rozsądzaniu i dobrego i złego. 
«  List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).